Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (49 đại biểu)

29/06/2016 08:42 Số lượt xem: 505

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC THÀNH PHỐ BẮC NINH 

(8 đại biểu)

Nguyễn Hương Giang

Ngày sinh: 04/11/1969

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nơi ở hiện nay: Số nhà 27a, đường Lê Văn Thịnh, khu II, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế - Tổng hợp

Ông Dương Đức Nghĩa

Ngày sinh: 20/7/1961

Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học sư phạm ngành Toán và Học viện hành chính Quốc gia ngành Hành chính học

Ông Nguyễn Văn Vinh

Ngày sinh: 07/6/1961

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật

Ông Nguyễn Văn Đại

Ngày sinh: 21/7/1962

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 62, đường Lương Thế Vinh, tổ 5 Ninh Xá 3, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công trình thủy lợi

Ông Vũ Chí Kiên

Ngày sinh: 22/02/1962

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh

Quê quán: Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 17, đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị : Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Cầu hầm

Ông Nguyễn Trí Thảo (Thích Thanh Phụng)

Ngày sinh: 25/8/1964

Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Kinh tế -Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Quê quán: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu 5, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: không

Chuyên môn: Đại học Phật giáo

Ông Nguyễn Huy Chiến

Ngày sinh: 23/11/1965

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Chăn nuôi – Thú ý và Đại học chuyên ngành Chính trị học

Nguyễn Thị Thủy

Ngày sinh: 15/3/1973

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Đường Hoàng Hoa Thám, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sỹ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Luật và Đại học chuyên ngành Triết học

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC THỊ XÃ TỪ SƠN

(6 đại biểu)

Ông Nguyễn Quốc Chung

Ngày sinh: 02/01/1965

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Quê quán: Xã Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số B78 Vũ Quang Túc, khu Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân sách

Ông Nguyễn Trọng Tân

Ngày sinh: 22/8/1963

Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 25, đường Lê Quang Đạo, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học Luật

Ông Ngô Văn Liên

Ngày sinh: 28/5/1972

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Quê quán: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 49, phố Lý Chiêu Hoàng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Toán

Ông Nguyễn Văn Quỹ

Ngày sinh:18/3/1963

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quên quán: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 45B, đường Nguyễn Công Hãng, khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Đất đai

Nguyễn Thị Vân Hà

Ngày sinh: 27/7/1969

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Hòa Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Số nhà 33, khu dân cư - dịch vụ Đền Đô, khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thanh vận

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC HUYỆN YÊN PHONG

(7 đại biểu)

Ông Hà Sỹ Tiếp

Ngày sinh: 01/7/1967

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 28, đường Cao Bá Quát, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Ông Nguyễn Hạnh Chung

Ngày sinh: 01/5/1964

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, phố Dã Tượng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học Y khoa

Ông Phạm Minh Tuyên

Ngày sinh: 02/5/1963

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nơi ở hiện nay: Số nhà 272, khu phố Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật

Ông Đặng Trần Trung

Ngày sinh: 29/5/1977

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 18, phố Dã Tượng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn:Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Nông học

Nguyễn Thị Luyến

Ngày sinh: 25/11/1982

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Trung cấp

Chính trị: Sơ cấp

Chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Bảo tàng

Đặng Thị Hương

Ngày sinh: 26/11/1991

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Sơ cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC HUYỆN QUẾ VÕ

(7 đại biểu)

Ông Nguyễn Xuân Thu

Ngày sinh: 20/5/1960

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 57, khu phố Vương Văn Trà, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính và Đại học chuyên ngành Hành chính

Ông Nguyễn Đình Lợi

Ngày sinh: 20/9/1971

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ

Quê quán: Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu I, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Đức Lợi

Ngày sinh: 04/9/1980

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 77, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm

Bà Bùi Thanh Hương

Ngày sinh 07/7/1983

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu II, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sỹ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Luật học

Nguyễn Thị Kim Hằng

Ngày sinh: 03/02/1980

Trưởng phòng Kỹ thuật – Dịch tễ Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quê quán: Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Trung cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thú y

Nguyễn Thanh Hiếu

Ngày sinh: 16/8/1983

PGĐ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quế Võ

Quê quán: Xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu phố I, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Cao học

Chính trị: Trung cấp

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa.

Nguyễn Thị Tuyển

Ngày sinh: 28/02/1982

Hiệu trưởng trường Mầm non Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Trung cấp

Chuyên môn: Đại học Sư phạm Mầm non

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC HUYỆN TIÊN DU

(7 đại biểu)

Ông Nguyễn Nhân Chiến

Ngày sinh: 20/02/1960

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 149, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế và Đại học chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y

Ông Nguyễn Hữu Thành

Ngày sinh: 22/11/1960

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 118, khu Việt Trang, phương Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt

Ông Nguyễn Đình Xuân

Ngày sinh: 24/02/1964

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quê quán: Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Lô 60BT15, phố Bùi Thị Xuân, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thông tin hữu tuyến điện và Đại học chuyên ngành Kinh tế

Bà Tô Thị Mai Hoa

Ngày sinh: 17/10/1970

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

Quê quán: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay: Số nhà 14, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

Ông Lê Xuân Lợi

Ngày sinh: 09/4/1977

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn

Quê quán: Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Móng Núi, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Nhân Chinh

Ngày sinh: 29/5/1984

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Quê quán: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 194, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Cờ vua

 Nguyễn Thị Quý

Ngày sinh: 25/4/1983

Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh

Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 6, khu Thị Chung, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Trung cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Đàn hát dân ca

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC HUYỆN THUẬN THÀNH

(7 đại biểu)

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 13/10/1962

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Phố Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị và Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Ông Trần Đăng Sâm

Ngày sinh: 17/9/1971

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 6, ngõ 72, khu Y Na, phương Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Hành chính và Đại học chuyên ngành Công tác tổ chức

Ông Nguyễn Tiến Hoàng

Ngày sinh: 20/02/1963

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành

Quê quán: Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 51, đường Âu Cơ, phố Mới, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật và Đại học chuyên ngành Toán

Ông Nguyễn Xuân Cường

Ngày sinh: 15/7/1973

Phó Trưởng Ban Văn hóa  -  Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 18, đường Võ Cường 1, Khu đô thị HUD, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngữ Văn

Dương Thị Thanh Huyền

Ngày sinh: 06/8/1974

Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 59a, phố Bùi Xuân Phái, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngữ Văn

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 10/8/1970

Công chức xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Nghi An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Trung cấp

Chính trị: Trung cấp

Chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Quản lý văn hóa

Ông Nguyễn Văn Thuật

Ngày sinh: 07/7/1960

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Thành

Quê quán: Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân sự

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC HUYỆN GIA BÌNH

(4 đại biểu)

Ông Nguyến Tiến Nhường

Ngày sinh: 13/12/1959

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 29A, đường Lý Chiêu Hoàng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Tiến sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xây dựng

Ông Cát Văn Thọ

Ngày sinh: 13/02/1965

Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân Sự

Ông Lê Tuấn Hồng

Ngày sinh: 10/01/1966

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài

Quê quán: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 107, phố Vũ Tuyên Hoàng, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán

Trần Thị Vân

Ngày sinh: 22/02/1975

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Đường Lê Lai, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tiếng Anh và Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHU VỰC HUYỆN LƯƠNG TÀI

(5 đại biểu)

Ông Nguyễn Văn Phong

Ngày sinh: 07/6/1960

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 214, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Triết học; Đại học chuyên ngành Hành chính học và Đại học chuyên ngành Báo chí

Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 20/01/1972

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Bình

Quê quán: Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật

Ông Nguyễn Như So

Ngày sinh: 23/8/1957

Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Quê quán: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 87, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ông Chu Quang Hảo

Ngày sinh: 01/01/1964

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Hữu Ái, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Văn hóa và đại học chuyên ngành Luật kinh tế

Nguyễn Thị Hiển

Ngày sinh: 28/01/1975

Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Thôn Trình Khê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Đại học

Chính trị: Sơ cấp

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Mầm non