Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 31
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
03/CTr-TTHĐND18
Chương trình công tác tháng 03 năm 2018Lĩnh vực khác28/02/2018
03/BC-TTHĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2018, nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2018Lĩnh vực khác28/02/2018
01/CT-HĐND18
Chương trình công tác tháng 02 năm 2018Lĩnh vực khác31/01/2018
01/BC-TTHĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2018, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2018Lĩnh vực khác31/01/2018
08/VP
Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị năm 2018Lĩnh vực khác22/01/2018
07/VP
Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh tại địa phương năm 2018Lĩnh vực khác22/01/2018
01/CTr-TT.HĐND
Chương trình công tác tháng 01 năm 2018Lĩnh vực khác02/01/2018
01/BC-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2017, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018Lĩnh vực khác02/01/2018
33/BC-TT.HĐND18
Các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh giữa hai kỳ họpLĩnh vực khác01/12/2017
32/BC-HĐND
Kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018Lĩnh vực khác30/11/2017
31/BC - TTHĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2017Lĩnh vực khác30/11/2017
12/CTr - TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017Lĩnh vực khác29/11/2017
32/BC-VHXH
Kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 Ban Văn hóa - Xã hộiLĩnh vực khác27/11/2017
23/TB-TTHĐND18
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Sáu của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác16/11/2017
289/TTHĐND18
Gửi báo cáo TXCT và gửi phiếu chất vấn phục vụ kỳ họp thứ Sáu HDNĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác14/11/2017
28/TB-VP
Phân công chuẩn bị và phục vụ kỳ họp thứ Sáu của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác14/11/2017
21/TB-TTHĐND18
Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 9 năm 2017Lĩnh vực khác22/10/2017
13/BC-VP
Tổng hợp kết quả phối hợp giám sát của Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh với các Tổ đại biểu HĐND tỉnhLĩnh vực khác07/11/2017
12/BC-VP
Báo cáo tổng hợp kết quả phối hợp giám sát chuyên đề giữa các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phốLĩnh vực khác07/11/2017
29/BC-HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017Lĩnh vực khác30/10/2017
22/TB-TTHĐND18
Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2017Lĩnh vực khác30/10/2017
273/TTHĐND18
Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnhLĩnh vực khác26/10/2017
19/TB-TCD
Phân công đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân quý IV năm 2017Lĩnh vực khác16/10/2017
26/Bc-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IVLĩnh vực khác02/10/2017
10/CTr-TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 10 năm 2017Nội vụ30/09/2017
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|