Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 45
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
09/KH-TTHĐND18
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác01/06/2018
06/CTr-HĐND18
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018Lĩnh vực khác31/05/2018
21/VHXH
Thay đổi địa điểm tổ chức Hội thảo Khoa họcLĩnh vực khác27/05/2018
08/BC-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018Lĩnh vực khác27/04/2018
05/CTr-TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018Lĩnh vực khác27/04/2018
70/TT.HĐND18
Mời dự lớp tập huấn kỹ năng hoạt động HĐNDLĩnh vực khác16/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ô. Thuật)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (b. Vân)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (b. Vân Hà)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (b. Tuyển)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ô. Kiên)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ô.Trung)Lĩnh vực khác12/04/2018
05/KH-TT.HĐND18
Kế hoạch tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND năm 2018Lĩnh vực khác09/04/2018
04/Ctr-HĐND18
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018Lĩnh vực khác03/04/2018
03/CTr-TTHĐND18
Chương trình công tác tháng 03 năm 2018Lĩnh vực khác28/02/2018
03/BC-TTHĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2018, nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2018Lĩnh vực khác28/02/2018
01/CT-HĐND18
Chương trình công tác tháng 02 năm 2018Lĩnh vực khác31/01/2018
01/BC-TTHĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2018, nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2018Lĩnh vực khác31/01/2018
08/VP
Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị năm 2018Lĩnh vực khác22/01/2018
07/VP
Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh tại địa phương năm 2018Lĩnh vực khác22/01/2018
01/BC-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2017, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018Lĩnh vực khác02/01/2018
01/CTr-TT.HĐND
Chương trình công tác tháng 01 năm 2018Lĩnh vực khác02/01/2018
33/BC-TT.HĐND18
Các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh giữa hai kỳ họpLĩnh vực khác01/12/2017
32/BC-HĐND
Kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018Lĩnh vực khác30/11/2017
31/BC - TTHĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2017Lĩnh vực khác30/11/2017
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|