Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 60
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
02/TB-VP
Thông báo Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh tại các sở, ngành và địa phương năm 2019Lĩnh vực khác11/01/2019
233/TT.HĐND18
Chuẩn bị nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnhLĩnh vực khác14/11/2018
11/CTr-TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 11 năm 2018Lĩnh vực khác25/10/2018
10/CTr-TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 10 năm 2018Lĩnh vực khác27/09/2018
09/CTr-TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018Lao động - Thương binh - Xã hội28/08/2018
16/BC-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018Lĩnh vực khác27/08/2018
161/TT.HĐND
Thường trực HĐND tỉnh mời dự phiên họp thường kỳ tháng 8/2018Lĩnh vực khác16/08/2018
28/PC
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnhLĩnh vực khác14/08/2018
14/BC-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018Lĩnh vực khác02/08/2018
08/CTr-HĐND18
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018Lĩnh vực khác02/08/2018
11/KH-TT.HĐND18
Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnhLĩnh vực khác22/07/2018
124/TT.HĐND18
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác05/07/2018
18/BC-PC
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chếLĩnh vực khác27/06/2018
14/TB-TT.HĐND18
Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác27/06/2018
106/TT.HĐND18
Về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác13/06/2018
09/KH-TTHĐND18
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021Lĩnh vực khác01/06/2018
06/CTr-HĐND18
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018Lĩnh vực khác31/05/2018
21/VHXH
Thay đổi địa điểm tổ chức Hội thảo Khoa họcLĩnh vực khác27/05/2018
08/BC-TT.HĐND18
Báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018Lĩnh vực khác27/04/2018
05/CTr-TT.HĐND18
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018Lĩnh vực khác27/04/2018
70/TT.HĐND18
Mời dự lớp tập huấn kỹ năng hoạt động HĐNDLĩnh vực khác16/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (b. Vân Hà)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (b. Tuyển)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ô.Trung)Lĩnh vực khác12/04/2018
26/VP
Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội trường kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (b. Vân)Lĩnh vực khác12/04/2018
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|