Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8888

Đã truy cập : 45364859

36 lượt ý kiến thảo luận tổ đóng góp vào báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh

13/12/2020 21:55 Số lượt xem: 3174

BNP) - Chiều 9/12, các đại biểu dự Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành thảo luận tổ, có 36 lượt ý kiến phát biểu đóng góp vào các báo cáo, tờ trình.

Đại biểu Tổ 1 tham gia thảo luận.

Các đại biểu đồng tình và đánh giá cao Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực...

Đối với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Bắc Ninh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội phát triển, hình thành các yếu tố nền tảng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm công nghệ cao của cả nước. Vai trò, vị thế tỉnh Bắc Ninh ngày càng được nâng cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, thành phố Bắc Ninh được Chính phủ công nhận là đô thị loại I; tỉnh Bắc Ninh được xếp loại đơn vị hành chính loại II và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại.

Bước vào giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu phát triển ở tầm cao mới, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố chính để phát triển kinh tế của tỉnh vì vậy nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đối với chính quyền, xây dựng mục tiêu sát thực; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng ngành, từng cấp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các đại biểu cũng đồng tình với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 4 - 5% và các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đặc biệt là chủ đề của năm “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề ngay từ những ngày đầu của năm mới... Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn lực, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng nhà đầu tư để triển khai dự án; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; phát triển kinh tế tư nhân, làng nghề. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các vùng, quản lý quy hoạch đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch được duyệt, khắc phục những hạn chế và công khai, minh bạch.

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tăng cường các giải pháp quản lý Nhà nước ở cơ sở trong các lĩnh vực quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá đất,… nhất là kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm, lấn chiếm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm đê điều, khai thác tài nguyên... Có giải pháp giao kinh phí cho các huyện chủ động xử lý rác thải trên địa bàn; nghiên cứu thí điểm áp dụng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ sử dụng vi sinh.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết về hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ  phát triển giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn vắc-xin tại các cơ sở tiêm vắc-xin dịch vụ; sớm có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, cần có các giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại những nơi tiềm ẩn yếu tố phức tạp, như: các KCN, khu đô thị, khu vực nông thôn, vấn đề quản lý người nước ngoài, an ninh tôn giáo...

S.T