Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2325

Đã truy cập : 42668758

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Thanh tra tỉnh

07/10/2017 10:43 Số lượt xem: 660

(BNP) - Sáng 06/10, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Thanh tra tỉnh về việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các kết luận sau thanh tra và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2017.

Toàn cảnh buổi giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Bắc Ninh, UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đơn vị trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp đã quan tâm, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do cấp trên ban hành…

Ban tiếp công dân tỉnh và cấp huyện đều được bố trí trụ sở tiếp công dân và đầu tư các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phục vụ công tác tiếp công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân các cấp luôn được nâng cao về trình độ nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhiệt tình, phục vụ việc tiếp công dân ngày càng hiệu quả. Trong giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2017, toàn tỉnh đã tiếp 5.317 lượt công dân với tổng số 2.672 vụ việc. Trong đó, số vụ việc đã được giải quyết là 2.636 vụ, chưa được giải quyết là 36 vụ. Về khiếu nại tố cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 2.390 đơn đủ điều kiện xử lý, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan các cấp là 828 đơn. Trong đó, hướng dẫn công dân gửi 39 đơn; chuyển đơn đến cơ quan thẩm quyền 458 đơn; ban hành công văn đôn đốc giải quyết 127 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 204 đơn.  

Thanh tra tỉnh kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, huyện và các cơ quan chuyên môn theo quy định. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền. Đặc biệt chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất; khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực thi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Trong thời gian tới, Ban Pháp chế đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Đối với những kiến nghị và đề xuất của Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh  tiếp thu, tổng hợp và phản ánh đến các ngành chức năng trong tỉnh.
Theo Cổng TTĐT