Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 13/12/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2022

Đã truy cập : 43086797

Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII

08/12/2017 16:43 Số lượt xem: 1675
Sáng 8/12, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Chủ tọa Kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các ngành liên quan. Bên cạnh việc tiến hành thảo luận tổ, tại phiên chất vấn, đại diện 3 Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của các đại biểu về những vấn đề cử tri quan tâm.
 
Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tiếp thu các ý kiến góp ý, nội dung chất vấn để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, phát biểu giải trình một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong năm 2017 và phương hướng thời gian tới.
 
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2017, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiều quyết sách, sáng kiến có tính đột phá chiến lược, tạo xung lực mạnh mẽ cho quá trình phát triển, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách, bức xúc xã hội, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, đã đạt được những thành tựu xuất sắc, vượt trội trên các lĩnh vực, đưa hình ảnh của Bắc Ninh lên tầm cao mới, xác lập vai trò và vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Cùng với việc thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, năm 2018, UBND tỉnh sẽ xác định những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng một nền kinh tế năng động, bền vững, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh.
 
Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó, thống nhất với đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 như đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Tuy nhiên, về tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017 được điều chỉnh từ 18,6% theo báo cáo lên 19,12%.

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, HĐND tỉnh thống nhất mục tiêu tổng quát: Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện; tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) từ 10,5% đến 11,5% so với ước thực hiện năm 2017; Cơ cấu kinh tế với khu vực công nghiệp - xây dựng 75,7%, dịch vụ 21,6%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 2,7%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn 56.260 tỷ đồng, tăng 14% so với ước thực hiện năm 2017; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 23.861 tỷ đồng, tăng 10,5% so với ước thực hiện năm 2017 (trong đó, thu nội địa 17.961 tỷ đồng, thu Hải quan 5.900 tỷ đồng); Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 85.740 tỷ đồng, giảm 28,1%; 02 đơn vị cấp huyện là Quế Võ, Gia Bình đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Tạo việc làm cho 27.000 lao động, tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm 69%; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) còn 2,0%. 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
 
Kỳ họp tiếp tục nhất trí thông qua 13 Nghị quyết về: Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Mức thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh; Phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2018 tỉnh Bắc Ninh; Thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Thông qua điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020; Hỗ trợ lãi suất vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh, Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Phê chuẩn kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018. Như vậy, tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh đã thông qua 21 Nghị quyết.
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang khẳng định, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các chương trình đề ra. Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh và các ngành, đơn vị chức năng căn cứ Nghị quyết và kết quả Kỳ họp, cụ thể hóa vào các hoạt động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh vào cuộc sống (Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này).
Theo Cổng TTĐT tỉnh