Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8498

Đã truy cập : 45365044

Danh sách thành viên ban Văn hóa - Xã hội

30/06/2016 14:57 Số lượt xem: 4545

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: DƯƠNG ĐỨC NGHĨA

PHÓ TRƯỞNG BAN

  

        Đồng chí: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG            

ỦY VIÊN

            

Đồng chí: CHU QUANG HẢO                      Đồng chí: TRẦN THỊ VÂN

 

            

Đồng chí: NGUYỄN THỊ QUÝ                          Đồng chí: LÊ XUÂN LỢI 

 

           

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYỂN                    Đồng chí: ĐẶNG THỊ HƯƠNG