Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 19/02/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2521

Đã truy cập : 42386465

Danh sách thành viên ban Văn hóa - Xã hội

30/06/2016 14:57 Số lượt xem: 1558

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

            

        Đồng chí: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG    Đồng chí: DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN            

ỦY VIÊN

            

Đồng chí: CHU QUANG HẢO                      Đồng chí: TRẦN THỊ VÂN

 

            

Đồng chí: NGUYỄN THỊ QUÝ                          Đồng chí: LÊ XUÂN LỢI 

 

           

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYỂN                    Đồng chí: ĐẶNG THỊ HƯƠNG