Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1226

Đã truy cập : 42946082

Giám sát thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Thuận Thành

11/09/2017 08:07 Số lượt xem: 1119
(BNP) - Chiều 07/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Thuận Thành. Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và  lãnh đạo huyện Thuận Thành.

Toàn cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2015 - 2017, huyện Thuận Thành đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh liên quan đến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đến nay, toàn huyện có 01 cơ sở xây dựng nhà lưới trồng rau, dưa lưới với diện tích 4.800 m2 tại xã Nguyệt Đức, tổng kinh phí đầu tư 5,8 tỷ đồng; 02 mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ tại xã Ngũ Thái và Trí Quả trên diện tích 2 ha.
 
Trên lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, có 15 trang trại chăn nuôi theo công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, máng ăn, uống tự động, xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể biogas phủ bạt và chế phẩm vi sinh tại 6 xã, tổng diện tích hơn 56 nghìn m2, nuôi thường xuyên trên 25 nghìn con lợn nái, lợn thương phẩm cùng 40 nghìn gà đẻ. Toàn huyện có 05 hộ nuôi cá lồng trên sông Đuống với 224 lồng cá, cho năng suất bình quân từ 5- 6 tấn cá/lồng/năm.
 
Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện Thuận Thành còn chậm, chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thị trường tiêu thụ nông sản ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, không ổn định nên tính cạnh tranh của sản phẩm thấp; việc tích tụ ruộng đất còn gặp nhiều khó khăn…
 
Trên cơ sở khảo sát tại một số xã và qua nghe báo cáo của UBND huyện, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Thuận Thành đạt được trong quá trình triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ cao trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị huyện trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các phòng, ban, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp và người dân về chủ trương, chính sách ưu đãi của tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích nông dân dồn điền, đổi thửa đầu tư xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao. Trước mắt, huyện sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị tỉnh hỗ trợ đối với các trang trại đáp ứng được các tiêu chí theo quy định.
 
Đối với các kiến nghị của huyện Thuận Thành liên quan đến công tác phê duyệt quy hoạch vùng trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện cho các chủ trang trại được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi…, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu, tổng hợp trình Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới.
Theo Cổng TTĐT