Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4007

Đã truy cập : 43141922

HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính

27/06/2018 08:27 Số lượt xem: 1030
Sáng 22/6, HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018 của Sở Tài chính. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu kết luận phiên giải trình.

Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Tại phiên giải trình, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018. Theo đó, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp tạo nguồn thu; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu đạt hiệu quả cao. Cụ thể, năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 22.500 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt hơn 17.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách ước đạt 13.600 tỷ đồng; ước thực hiện chi ngân sách đạt 7.800 tỷ đồng. 

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng ngân sách nhà nước ở các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, khoa học, theo đúng quy định hiện hành, không có hiện tượng chi vượt dự toán, chi sai chế độ chính sách của nhà nước; việc quản lý vốn đầu tư và tiến độ dải ngân các dự án cơ bản được thực hiện kịp thời; thực hiện quản lý và phân bổ nguồn dự phòng theo đúng quy định...

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, các đại biểu tập trung chất vấn xung quanh các vấn đề về thu ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp FDI và các làng nghề; kiểm soát giá trông giữ các phương tiện trên địa bàn; việc mua sắm tài sản công tập trung…nhất là công tác phối hợp giữa C
ục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước – Chi nhánh Bắc Ninh với Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Tài chính trong năm vừa qua, đồng thời mong muốn Sở tiếp tục phát huy các thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu để lên kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường việc thanh, kiểm tra và thẩm định, tránh để xảy ra trường hợp các doanh nghiệp trốn thuế, đảm bảo công tác thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Theo Cổng TTĐT tỉnh