Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5558

Đã truy cập : 43676879

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

31/10/2019 09:13 Số lượt xem: 2806
 Sáng 29/10, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của địa phương, HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các vấn đề, đánh giá khả năng nguồn lực thực hiện của dự án để có quyết định phù hợp, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Phạm Thế Tùng.

Ngay sau khai mạc, HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo luật định về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, với sự thống nhất cao, kỳ họp miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Long, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh do chuyển công tác; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh.

HĐND tỉnh đã nghe và tập trung thảo luận, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường làm rõ thêm một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Đồng thời cho biết, ngoài các nội dung về công tác cán bộ, UBND tỉnh trình các Tờ trình về điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công. Đây đều là những nội dung quan trọng và mang tính cấp thiết, đã được UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành cũng như các Ban HĐND tỉnh tiến hành rà soát, thẩm định theo quy định. UBND tỉnh mong nhận được sự ủng hộ, cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND, để các chính sách sớm được triển khai và phát huy hiệu quả.

 

Các đại biểu nhấn nút thông qua Nghị quyết.

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết: Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh; Xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 uỷ thác qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội; Phê duyệt Đề án mua sắm hệ thống trang thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông, để mua sắm trang thiết bị hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; Bổ sung và điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019; Phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách Nhà nước hiệu quả.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, để chủ động xây dựng các đề án, các cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh trong các kỳ họp tới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy; rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động bộ máy Nhà nước.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các Nghị quyết, bảo đảm các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật./.
Theo Cổng TTĐT tỉnh