Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8021

Đã truy cập : 45365023

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh thông qua 19 Nghị quyết

19/07/2020 21:24 Số lượt xem: 6185

(BNP) – Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 17/7, Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

Trong phiên bế mạc, HĐND tỉnh nghe Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở tổ, sau đó tiến hành thảo luận tại hội trường. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp thu ý kiến của HĐND và giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương giải quyết các kiến nghị, phản ánh của đại biểu, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân, cử tri, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực nhằm khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết, đồng thời tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường thu hút vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhanh chóng triển khai những chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và các chính sách khác của tỉnh... Chăm lo đầy đủ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu bài phát biểu).

M.B