Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2690

Đã truy cập : 43101942

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 09 Nghị quyết quan trọng

04/10/2018 07:51 Số lượt xem: 1707
Sáng 03/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 9 (bất thường) khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tọa Kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Trước giờ khai mạc, Kỳ họp đã dành một phút mặc niệm đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỳ họp đã nghe và tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá các Tờ trình, Đề án của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những nội dung trình tại Kỳ họp là những nội dung vừa quan trọng song cũng mang tính cấp thiết nhằm giải quyết những vấn đề đang nảy sinh hiện nay và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2019 và năm tiếp theo. Các nội dung đã được tập thể UBND tỉnh thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, một số nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung, UBND tỉnh đề nghị các đại biểu thống nhất các nội dung trình để hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về công tác cán bộ: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết về: Phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án đầu tư công; Thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh; Phê chuẩn quyết toán và xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, việc ban hành các Nghị quyết tại Kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng thời, triển khai đầu tư thực hiện các quy hoạch, lộ trình xây dựng, phát triển đô thị đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 đã đề ra, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách, nhất là những chính sách, kế hoạch liên quan đến các hoạt động đầu tư công dự kiến trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, góp phần nâng cao hiệu quả của chính sách, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ công. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn./.
 
Theo Cổng TTĐT