Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2672

Đã truy cập : 43101927

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 23 Nghị quyết quan trọng

18/04/2018 07:24 Số lượt xem: 1284

 Sau 01 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Bảy (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII đã bế mạc và thông qua 23 Nghị quyết quan trọng.

Chủ tọa kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. “Bắc Ninh tiếp tục được Chính phủ đánh giá là một trong những địa phương năng động, nhiều tiềm năng, sức phát triển mạnh mẽ, có vai trò, ảnh hưởng và vị thế ngày càng lớn, không chỉ trong chiến lược phát triển mà ngay cả trong kịch bản tăng trưởng từng năm của Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những nội dung trình tại kỳ họp là những nội dung rất quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành các chính sách trên là hết sức cần thiết, UBND tỉnh rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cũng như các ý kiến đóng góp tâm huyết, đúng đắn của các đại biểu, để các chính sách sớm đi vào thực tiễn và có tác động lan tỏa nhiều mặt đối với quá trình phát triển của tỉnh.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết công tác cán bộ: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu; miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; xác nhận kết quả bầu cử Chánh Văn phòng HĐND; xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban VH - XH HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết về: Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; Đề án về việc đề nghị công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; bãi bỏ Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh; Quy định mức hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020; Quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và Công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn; hỗ trợ (tạm thời) cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để Thường trực HĐND tiếp tục triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình và là cơ sở để UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua, đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và cả năm 2018. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này)./.
Theo Cổng TTĐT