Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 19/12/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1921

Đã truy cập : 41725641

Nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

10/11/2017 21:26 Số lượt xem: 200
Thực hiện chương trình đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong năm 2017, tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành các phiên giải trình, chất vấn lãnh đạo các Sở, ngành chức năng tập trung vào các vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm, qua đó, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Phiên giải trình công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

Hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND là quy định mới tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp. Nếu như trước đây, Thường trực HĐND tỉnh chỉ tổ chức họp thường kỳ để báo cáo kết quả công tác trong tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo thì từ đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã đưa phiên giải trình, chất vấn vào các phiên họp thường kỳ nhằm giúp cho HĐND tỉnh đưa ra những quyết định quan trọng ở địa phương phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân.

Tính trong 10 tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức được 3 phiên giải trình, chất vấn về: công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh (tháng 5); đảm bảo vệ sinh ATTP và phòng, chống dịch bệnh (tháng 9) và công tác quản lý Nhà nước về xây dựng (tháng 10). Trước mỗi phiên giải trình, chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban của HĐND tỉnh lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành chuẩn bị nội dung giải trình. Đồng thời, tiến hành giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị liên quan và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công dân, giúp Thường trực HĐND tỉnh tiến hành các phiên giải trình, chất vấn đảm bảo thiết thực, chất lượng, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đặt ra.

Tại các phiên giải trình, chất vấn, lãnh đạo các Sở, ngành: Cảnh sát PC&CC tỉnh, Sở Y Tế, Sở Xây dựng trực tiếp giải trình các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, đồng thời, đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự phiên giải trình, chất vấn cũng tham gia trao đổi, làm rõ quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong công tác PCCC, đảm bảo vệ sinh ATTP và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Những nội dung được các Sở, ngành giải trình tại các phiên họp thường kỳ sẽ được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo, trao đổi với cử tri các địa phương trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh trong thời gian tới. Đối với những ý kiến, kiến nghị của các tổ chức liên quan đến các nội dung chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có văn bản trả lời theo quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các phiên giải trình, chất vấn tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao, sau chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tiến hành rà soát, khắc phục ngay những mặt còn tồn tại, hạn chế. Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tăng cường các phiên giải trình, chất vấn theo hướng 1- 2 tháng một lần tùy theo yêu cầu, tình hình thực tế, giao các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục lựa chọn những vấn đề “nóng”, mang tính chuyên sâu, được đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm để tiến hành chất vấn. Đồng thời, cho ý kiến đối với những vấn đề cần giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ, qua đó, nâng cao hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh.

Qua các phiên giải trình, chất chất giúp các cơ quan trong bộ máy Nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực tỉnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà Nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở địa phương.
Theo Cổng TTĐT