Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2696

Đã truy cập : 43101921

Nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND

03/10/2018 07:53 Số lượt xem: 1069
 Sáng 02/10, tại huyện Yên Phong, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý III/2018 với chủ đề “Nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND”. Các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trần Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong chủ trì.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Văn phòng UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Huyện ủy, UBND huyện Yên Phong, đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn của huyện Yên Phong.
 
Với 11 ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội nghị đều tập trung khẳng định, hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND là một hình thức giám sát mới trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được quy định rõ trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện đã tổ chức, triển khai hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND theo đúng các quy định của pháp luật, góp phần nâng nâng cao trách nhiệm, vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp cũng như hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, một số ý kiến đại biểu cho rằng, việc tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện còn lúng túng và có hạn chế nhất định trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp điều hành; một số đại biểu HĐND chưa phát huy vai trò, trách nhiệm, thiếu kỹ năng chất vấn; công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các cam kết sau phiên chất vấn, giải trình còn thiếu kịp thời, chưa sâu sát...
 
Trên cơ sở chỉ rõ và phân tích những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, nhiều ý kiến tham luận đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp, trong đó, đề cập đến công tác chuẩn bị cho phiên giải trình, nhất là xác định lựa chọn nội dung giải trình, tổ chức khảo sát, giám sát thu nhập dữ liệu phục vụ các phiên giải trình; vai trò điều hành phiên giải trình của chủ tọa; nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và sự am hiểu vấn đề cần chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện…
 
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung đưa ra tại phiên giải trình nhằm tạo sự quan tâm của dư luận; sự phối hợp giữa các Ban của HĐND với các cơ quan giải trình; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thường trực HĐND sau phiên giải trình, qua đó nhằm thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao chất lượng các tham luận được trình bày tại Hội nghị, đã tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.
 
Nhấn mạnh hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND là một hình thức giám sát mới của HĐND trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng nội dung các phiên giải trình theo từng chuyên đề cụ thể để có sự chuyên sâu; tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp để thống nhất phân công các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn. Đồng thời, chú trọng khảo sát, giám sát trước mỗi phiên giải trình; tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các cam kết, kết luận sau phiên giải trình; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tham gia chất vấn, giải trình của đại biểu HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
 
Cũng tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2018.
Theo Cổng TTĐT tỉnh