Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2493

Đã truy cập : 42986830

Ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII

08/12/2017 07:12 Số lượt xem: 1398
Ngày 7-12, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Kỳ họp thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ và tiến hành thảo luận tại hội trường. Có 38 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và 6 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường đồng tình và đánh giá cao Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017. Tuy nhiên, một số đại biểu còn băn khoăn về cơ cấu kinh tế vẫn lệ thuộc vào khu vực FDI; khu vực kinh tế trong nước về cơ bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn; nguồn vốn đối ứng xây dựng nông thôn mới ở cấp xã chưa được bảo đảm; một số dự án, công trình tiến độ chậm; giải quyết ô nhiễm môi trường chưa hiệu quả; chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa đạt yêu cầu; tình hình khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ, một số vụ việc còn kéo dài,... Đề nghị UBND tỉnh cần có những giải pháp tích cực để khắc phục những hạn chế này.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, đa số đại biểu đồng tình với các mục tiêu đề ra, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
 

 

 

 Chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

 

Kỳ họp thông qua 7 Nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2016; Thông qua mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; Thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh; Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thông qua chủ trương nâng cấp Viện Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng trực thuộc UBND tỉnh.

HĐND tỉnh chất vấn các thành viên UBND tỉnh. Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trần Quang Nam trả lời chất vấn của cử tri về các  nội dung: Tập huấn, thù lao cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; phát huy vai trò của Bảo tàng tỉnh; xét, cấp chế độ cho Nghệ nhân văn hóa phi vật thể theo Nghị quyết của HĐND tỉnh còn chậm; hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích địa phương, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của di tích đến các du khách; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng; quản lý lễ hội; quản lý các nhóm tự phát biểu diễn dân ca Quan họ trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định của tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chất lượng công nhận làng văn hóa, khu phố văn hóa…    
 

 

  

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

 

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, ngành đã có nhiều giải pháp thực hiện và đạt được kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Các hoạt động diễn xướng tự phát của các tổ, nhóm còn một số hành động phản cảm làm ảnh hưởng xấu đến văn hóa Quan họ như ngửa nón xin tiền hay hát Quan họ tại nhà hàng, quán ăn, có biểu hiện dễ dãi trong giao lưu với khán giả; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội ở cơ sở có vấn đề chưa theo kịp, nhiều du khách vẫn đốt vàng mã, vệ sinh môi trường ở lễ hội chưa thực sự tốt; hiện tượng chèo kéo khách, khấn thuê vẫn còn…

Tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong khẳng định UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như báo cáo đã nêu. Đồng thời làm rõ 2 vấn đề: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa và các thiết chế văn hóa.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Bá Thành trả lời chất vấn  các nội dung: Hiệu quả triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; Chất lượng các hội thảo khoa học; Nguyên nhân việc nhiều cán bộ trẻ không thích nghiên cứu khoa học; Giải pháp thu hút và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động công nhận sáng kiến khoa học, khắc phục tính hình thức; sử dụng nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học; tiến độ chi cho nghiên cứu KHCN còn chậm…Đồng thời khẳng định: Sở chỉ được giao các cuộc hội thảo sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN. Ngoài các cuộc hội thảo nằm trong đề tài, năm 2017 Sở quản lý 20 cuộc hội thảo với kinh phí khoảng 50 triệu đồng/cuộc do các sở, ban, ngành đề xuất để phục vụ công tác của các đơn vị. Tuy nhiên, phần lớn đại biểu dự hội thảo chỉ đọc bài viết, ít có sự trao đổi, bàn luận các nhóm vấn đề nên chất lượng chưa cao... 

Giám đốc Sở Công Thương Vũ Đức Quyết trả lời chất vấn các nội dung: Chất lượng tăng trưởng và chất lượng cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương; liên kết giữa doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp FDI; việc bổ sung, thay đổi quy hoạch phát triển Điện lực; việc bán điện cho các hộ dân thuê nhà; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công; vai trò liên kết 4 “nhà”; chất lượng hàng hóa bán tại các hội chợ thương mại; ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; giải pháp phát triển các CCN; thu hút đầu tư vào hạ tầng thương mại;…

Nhìn chung, các thành viên UBND tỉnh trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ ra những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế và làm rõ nguyên nhân. Đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục hạn chế trong thời gian tới. 

Theo Báo BN