Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2631

Đã truy cập : 43101884

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII

19/04/2018 07:32 Số lượt xem: 1882

Chiều 17/4, Kỳ họp thứ Bảy (bất thường), HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, 
Thưa các vị khách mời, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 01 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ Bảy – Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết công tác cán bộ là: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu; miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; xác nhận kết quả bầu cử Chánh Văn phòng HĐND; xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban VH - XH HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc kiện toàn các chức danh làm việc chuyên trách tại HĐND tỉnh sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

HĐND đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và quyết nghị ban hành 19 Nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thay mặt thường trực HĐND tỉnh, tôi chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tín nhiệm, bầu giữ các chức danh của HĐND, tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai nghị quyết đến các cấp, các ngành. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu, HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát, truyền đạt nội dung nghị quyết của HĐND tới đông đảo các đối tượng cử tri trong tỉnh. Các cấp, các ngành phát huy kết quả đã đạt được của kỳ họp, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Triển khai quyết liệt, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh là: Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022.

Hai là: Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ khởi nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ theo hướng tiện ích, hiện đại gắn với kinh tế đô thị; thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất; tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động.

Ba là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Sáu khóa XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với các dịch vụ công.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội để người dân được hưởng những thành quả của quá trình đổi mới và phát triển của tỉnh. Phát động sâu, rộng các phong trào thi đua yêu nước trong các đối tượng, các lĩnh vực nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chuẩn bị và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, các cơ quan ban, ngành liên quan; các cơ quan thông tấn, báo chí đã về dự, góp phần thành công của kỳ họp.

Kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.
Theo Cổng TTĐT