Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2247

Đã truy cập : 42668723

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII

13/07/2017 14:42 Số lượt xem: 903

(BNP) – Chiều 12/7, Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chính thức bế mạc. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu, trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, 
Các vị khách mời, 
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!
 
Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và hành động, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.
 
HĐND tỉnh cũng thông qua 18 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất rất cao. Những nghị quyết được ban hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có đồng thời tranh thủ khai thác các nguồn lực bên ngoài nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
HĐND tỉnh đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bộ Trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thay mặt HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ Trưởng và đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy.
 
Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND cơ bản thống nhất và đánh giá những ưu điểm, hạn chế như báo cáo đã nêu: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh ổn định và phát triển toàn diện, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tăng 9,3%; thu ngân sách Nhà nước tăng 22,3% (tăng gần 2.000 tỷ so với cùng kỳ). Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, là tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp” và hoạt động Tổ công tác của tỉnh đã phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp hoạt động.
 
Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị được tăng cường, xây dựng lộ trình thực hiện Đề án thành phố thông minh; đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tích cực chuẩn bị các điều kiện để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; công tác quản lý tài nguyên được chấn chỉnh, UBND tỉnh đã rà soát, thu hồi 49 dự án quá thời hạn triển khai theo quy định.
 
Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao có chuyển biến tích cực, quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực giáo dục đào tạo theo hướng bền vững, chú trọng giáo dục mũi nhọn; mở rộng chương trình sữa học đường; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chủ động phòng, chống, phát hiện và khống chế không để dịch bệnh lớn xảy ra; an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng; tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công.
 
HĐND tỉnh ghi nhận quyết tâm, nỗ lực cao của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2017; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Thường trực HĐND; giữa các Sở, ban, ngành với các ban HĐND trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều này rất quan trọng để tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân.
 
Kỳ họp thứ Năm tiếp tục đổi mới trong việc dành thời gian hợp lý cho nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề được đại biểu trao đổi, tranh luận thẳng thắn với tinh thần xây dựng. Các vị thành viên UBND tỉnh trả lời chất vấn tại kỳ họp đã nắm khá chắc những vấn đề của ngành, với tinh thần nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm trước cử tri và nhân dân về những yếu kém còn tồn tại đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.
 
HĐND tỉnh sẽ tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện các giải pháp đã được các vị nêu ra tại kỳ họp này để có thể tái chất vấn trong các kỳ họp sau.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, HĐND đề nghị UBND tiếp thu tối đa những ý kiến phát biểu của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung giải quyết những nội dung công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cơ quan đơn vị phát huy kết quả đã đạt được của kỳ họp và thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Một là: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương, đơn vị; nâng cao các chỉ số, năng lực cạnh tranh; vận hành có hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; cải tiến tác phong làm việc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chủ động và nắm chắc tình hình an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với quốc phòng - an ninh.
 
Hai là: Tập trung chỉ đạo các cấp các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy quản lý, lãnh đạo với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; thực hiện Chương trình quy hoạch, phát triển đô thị và điều chỉnh quy hoạch tổng thể các huyện, thị xã, thành phố để đồng thời thực hiện Đề án thành phố thông minh với việc xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, trật tự, văn minh đô thị; đất đai, khoáng sản, môi trường; quyết liệt xử lý tình trạng rác thải, nước thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án khu xử lý chất thải tập trung tại các huyện, thị xã.
 
Ba là: Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp nhỏ và vừa tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; khuyến khích đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và năng lượng tái tạo; triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  theo tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để giữ vững là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 
Bốn là: Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục đưa Bắc Ninh là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu khu vực đồng bằng sông Hồng về chất lượng giáo dục mũi nhọn, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới Bắc Ninh không có thực phẩm bẩn; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và người nghèo; tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ.  
 
Năm là: Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử và chính quyền cùng cấp trên các mặt công tác; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin về kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời biểu dương, tôn vinh những địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân điển hình...
 
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm,  phát huy vai trò của đại biểu, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại biểu, các cơ quan, ban, ngành liên quan; trân trọng cảm ơn cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đã về dự, đưa tin, tuyên truyền góp phần vào thành công của kỳ họp.
 
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
Theo Cổng TTĐT