Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5317

Đã truy cập : 43686521

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

06/12/2019 08:36 Số lượt xem: 4162

(BNP) - Sáng 4/12, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có bài phát biểu tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!
Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh! 
 
Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 16, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại diện các cơ quan của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!
 
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2019; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của năm 2020; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
 
Tại Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã định hướng, chỉ đạo mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển của tỉnh trong năm 2020; đồng thời thống nhất chủ đề năm 2020 là: “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”. Trên cơ sở Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:
 
Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh năm 2019:
 
Tỉnh ủy thống nhất cao với đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Có thể khẳng định, năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh, nên năm 2019 tỉnh ta đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật đó là:
 
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng vẫn đứng trong tốp cao nhất cả nước, như: Quy mô kinh tế, giá trị SXCN, kim ngạch XNK, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, GDP bình quân/người… 3 lĩnh vực tập trung chỉ đạo trong năm 2019 là môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính đều có chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch, phát triển và nâng cấp đô thị; xây dựng thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử được tập trung cao. Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả, đến nay đã có 96/97 xã và 7/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, nâng cao chất lượng; quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững. Chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh được nâng lên; hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh được tập trung, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Những thành tích và kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận xã hội trong nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
 
Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân như trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Tôi xin nhấn mạnh mội số nội dung, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh không đạt kế hoạch, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, việc phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân còn chưa tương xứng với tiềm năng… Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện các dự án xử lý môi trường còn chậm; một số địa phương còn buông lỏng quản lý, để xảy ra lấn chiếm đất đai. Quản lý Nhà nước về XDCB có mặt còn hạn chế. Tỷ lệ học sinh/lớp ở một số trường còn cao. Tính chủ động, chất lượng tham mưu giải quyết công việc ở một số ngành, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một số bộ phận cán bộ chưa cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn tại một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Đề nghị các cấp, các ngành sớm triển khai các giải pháp khắc phục.
 
Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!
Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc; bên cạnh những thuận lợi, còn rất nhiều khó khăn bởi tình hình khu vực và thế giới tác động đến tỉnh ta, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, tạo thế và lực mới cho giai đoạn phát triển mới.
 
Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, với một số nội dung chủ yếu sau:
 
Thứ nhất, thống nhất phương hướng chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần, khu vực kinh tế. Tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trong nước theo hướng công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, thu nhiều ngân sách, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển công nghiệp hỗ trợ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phát triển và hoạt động hiệu quả các cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy mạnh tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động 6 Đề án phát triển dịch vụ phục vụ KCN, tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.
 
Phát huy lợi thế việc dồn điền, đổi thửa để tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất/1ha canh tác; phát triển mạnh kinh tế trang trại; có giải pháp hữu hiệu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có giải pháp thiết thực khai thác hiệu quả đất nông nghiệp, hạn chế tình trạng nông dân bỏ ruộng. Xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu, thực chất, gắn phát triển nông thôn với đô thị.
 
Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính... Rà soát, bố trí đầu tư xây dựng các công trình, dự án theo lộ trình, đúng Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan để tránh nợ đọng XDCB. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng, công trình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm môi trường, tổ chức phân loại và xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt, hạn chế rác thải nhựa. Quản lý chặt chẽ đất đai, ngăn chặn, chấm dứt và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, giao, bán đất trái thẩm quyền. Chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, chuyển mục đích sử dụng đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất… tránh làm thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước. Tập trung giải quyết vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức (BT), (BOT), đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
Thứ ba, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo; y tế, văn hóa - văn nghệ - TDTT, báo chí - truyền thông - phát thanh truyền hình; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Thứ tư, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng, phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là “tham nhũng vặt” trong các cơ quan. Nâng cao chất lượng phối hợp và hoạt động của các ngành trong Khối Nội chính, Tư pháp; thực hiện tốt các Quyết định, Kết luận thanh tra, kiểm tra - giám sát, kiểm toán; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
 
Thứ năm, để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Canh Tý cổ truyền của dân tộc, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quản lý, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo; chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ, thả đèn trời; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, lễ hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh.
 
Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!
 
Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các Tờ trình, Báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp; nâng cao năng lực ban hành Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần ý thức sâu sắc niềm vinh dự và nhiệm vụ nặng nề mà cử tri và nhân dân đã tin tưởng giao phó, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tốt các kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử; luôn sâu sát, gần gũi, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân với HĐND tỉnh và cơ quan Nhà nước liên quan.
 
UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt trong quản lý, điều hành, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; chỉ đạo giải quyết đơn thư, các vụ việc phức tạp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của tỉnh.
 
Đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung trong lãnh đạo; MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
 
Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
 
Xin trân trọng cảm ơn!