Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4311

Đã truy cập : 43141898

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII

04/12/2018 18:40 Số lượt xem: 845
Sáng 4/12, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bài phát biểu tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trân trọng đăng tải bài phát biểu này 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

- Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp,
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị ĐBQH khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Ninh,
- Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Hôm nay HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ Mười, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại diện các cơ quan của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!
 
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của năm 2019; đồng thời xem xét, quyết định thông qua nhiều nội dung liên quan.
 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 21, ngày 29/11/2018 đã thống nhất Chủ đề năm 2018 là: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; đồng thời chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở Kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:
 
Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019: Tỉnh ủy thống nhất cao với đánh giá của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Có thể khẳng định, năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; với tinh thần đoàn kết, thống nhất; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nên năm 2018 tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều nhiệm vụ chính trị đề ra:
 
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khẳng định sự phát triển vượt trội của tỉnh trong năm 2018 là: cả 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng; các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, GRDP bình quân đầu người, thu hút đầu tư nước ngoài, thu ngân sách… vẫn duy trì thứ hạng cao so với cả nước; năng suất lúa đạt cao nhất trong nhiều năm gần đây (61,8 tạ/ha); chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả, lũy kế đến nay đã có 91,75% số xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; tích cực sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên chế, cải cách hành chính… Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, nội chính, tư pháp đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên; hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh được tập trung, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả và tăng cường đối thoại hơn. Những thành tích và kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận xã hội trong nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.
 
Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế tồn tại, phân tích các nguyên nhân như trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề, đó là: sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành, lĩnh vực còn thấp. Vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường, rác thải nông thôn, môi trường làng nghề, cụm công nghiệp… còn chưa đáp ứng yêu cầu; nhà vệ sinh trong trường học ở nhiều nơi chưa đảm bảo; công tác giải phóng mặt có chuyển biến nhưng còn chậm. Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là một số địa phương khiếu kiện đông người. Đề nghị các cấp, các ngành sớm triển khai các giải pháp khắc phục.
 
Thưa các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!
 
Bước vào năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; quá trình toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới.
 
Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, với một số nội dung chủ yếu sau:
 
Thứ nhất, thống nhất phương hướng chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là các Nghị quyết Hội nghị TW khóa XII; các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tăng cường ứng dụng những thành tựu mới của Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung cao cho việc xử lý ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, các điểm phức tạp; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, nội chính; đảm bảo an ninh, quốc phòng; tăng cường xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục tạo động lực phát triển phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”.
 
Thứ hai, toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh cùng đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, giành mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2019; đồng thời giải quyết hiệu quả 3 lĩnh vực nhiều bức xúc, đó là: môi trường; đơn thư, khiếu nại tố cáo, các điểm phức tạp, khiếu kiện tập trung đông người; cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp.
 
Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp làng nghề; tăng tỷ trọng nội địa hóa trong sản phẩm; phát triển các ngành dịch vụ gắn với đô thị hóa, mở rộng thị trường khu vực nông thôn. Quan tâm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế trang trại, tăng giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường... Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, chú trọng ở địa bàn nông thôn và khu vực có nhiều công nhân khu công nghiệp. Chuẩn bị và tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
Xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán.
 
Thứ tư, để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quản lý, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo; chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ, thả đèn trời; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, lễ hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh.
 
Thứ năm, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiểu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm. Tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện quan điểm của mình một cách thẳng thắn, khách quan công tâm, xây dựng trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh sau lấy phiếu tín nhiệm sẽ khắc phục hạn chế, phát huy mặt tích cực để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
 
Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, có thể coi là nhịp “tăng tốc” cuối cùng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp; nâng cao năng lực ban hành nghị quyết, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần ý thức sâu sắc niềm vinh dự và nhiệm vụ nặng nề mà cử tri và nhân dân đã tin tưởng giao phó, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hiểu biết pháp luật sâu rộng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tốt các kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử; luôn sâu sát, gần gũi, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân với HĐND tỉnh và cơ quan nhà nước liên quan.
 
UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt trong quản lý, điều hành, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; chỉ đạo giải quyết đơn thư, các vụ việc phức tạp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” với các giải pháp đồng bộ như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân; phân loại rác thải; vận chuyển, thu gom, xử lý rác; xây dựng cơ chế, chính sách, chế tài xử lý vi phạm; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia làm sạch môi trường sống.
 
Đề nghị các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo; MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
 
Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh.
 
Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn! 
Theo Cổng TTĐT tỉnh