Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8091

Đã truy cập : 45364902

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

19/07/2020 21:22 Số lượt xem: 5172

(BNP) - Sáng 16/7, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu chỉ đạo Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu Bài phát biểu quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến.

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực công tác của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; bàn, quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; đồng thời cho ý kiến, thông qua các nội dung chuyên đề quan trọng về kinh tế - xã hội và các tờ trình, thông báo, báo cáo của các cơ quan liên quan.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khoá XIV khu vực tỉnh Bắc Ninh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng trên phạm vi toàn cầu và tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống sinh hoạt của người dân cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Song Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ với nhiều giải pháp chủ động, tích cực, kịp thời; cùng với đó là sự đồng lòng, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, bám sát thực tiễn, tổ chức và thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực, đó là:

Thứ nhất, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đẩy lùi, kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tạo được niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép, đồng thời với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã quan tâm tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế sự giảm sâu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020. Một số chỉ tiêu vẫn phát triển khá; quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự có nhiều chuyển biến. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác nội chính, tư pháp được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng ở 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở và của 7/11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đang tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Hoạt động của HĐND, UBND ngày càng hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới; trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao, ban hành nhiều cơ chế, chính sách kịp thời phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại đó là: Đại dịch Covid-19 tuy cơ bản đã được khống chế thành công, nhưng nó đã ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tăng trưởng kinh tế giảm; các ngành kinh tế công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, thu ngân sách Nhà nước… gặp nhiều khó khăn. Sức lan tỏa và sự kết nối của doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình, dự án quan trọng còn chậm. Tiến độ thực hiện các dự án xử lý môi trường, khu xử lý rác thải ở các huyện chưa đạt yêu cầu, tình hình đơn thư còn diễn biến phức tạp...

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu !

6 tháng cuối năm 2020 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tôi thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo và đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thống nhất phương hướng chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tính kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chủ đề của năm 2020 đó là: “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường” và thực hiện mục tiêu kép là chủ động phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, nỗ lực tìm các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực cụ thể; tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần, khu vực kinh tế. Tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trong nước theo hướng công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, thu nhiều ngân sách, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển công nghiệp hỗ trợ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động 6 đề án phát triển dịch vụ phục vụ khu công nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Phát huy lợi thế việc dồn điền, đổi thửa để tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất/1ha canh tác; phát triển mạnh kinh tế trang trại; có giải pháp hữu hiệu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, thực chất, gắn phát triển nông thôn với đô thị.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh. Tiếp tục thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt bằng nhiều hình thức phù hợp; chỉ đạo nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải bằng vi sinh, hạn chế rác thải nhựa. Quản lý chặt chẽ đất đai, ngăn chặn, chấm dứt và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, giao, bán đất trái thẩm quyền tại phường Châu Khê (thị xã Từ Sơn) và các địa phương liên quan. Chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, chuyển mục đích sử dụng đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất… tránh làm thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục triển khai chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2017 - 2022; đề án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, công trình hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp; chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, nội chính. Bảo đảm quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ sự bình yên cho nhân dân. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sáu là, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hoạt động nhằm phát huy tốt nhất vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn, trả lời chất vấn và quyết định các nội dung tại các Kỳ họp; nâng cao năng lực ban hành Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển.

UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; chỉ đạo tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Đại hội đối với 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời chuẩn bị tốt nhất mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; chuẩn bị tham gia đóng góp tích cực vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước các cấp; trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nhiệm kỳ.

Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !