Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 17/01/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 500

Đã truy cập : 41736793

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hương Giang tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/07/2016 08:01 Số lượt xem: 3429

    Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của từng vị đại biểu HĐND, UBND tỉnh khóa 18 sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với cử tri và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016- 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.

Toàn văn bài phát biểu:

     Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

    Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

   Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất - Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa 18 đã  hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

      Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. HĐND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và xác định đó là những định hướng quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

      HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 18; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri.

      Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và thống nhất cao, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND và ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của Đảng và nguyện vọng của nhân dân.

     HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh khi nhận trọng trách HĐND tỉnh giao phó. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các vị vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

 

    Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!

    Thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, ngay sau Kỳ họp, tôi đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

    Thứ nhất:  tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, đầu tư có hiệu quả, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

    Thứ hai: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò quan trọng của MTTQVN các cấp trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

    Thứ ba: Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh được tổ chức vào trung tuần tháng 7/2016, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh  chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung của kỳ họp; đồng thời tích cực chuẩn bị các Đề án, Dự thảo nghị quyết trong chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016, nhất là nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

    Thứ tư: Ngay sau kỳ họp, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri để báo cáo đầy đủ kết quả Kỳ họp và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri.

 

      Kính thưa các vị đại biểu,

     Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

    Thành công của kỳ họp hôm nay là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho nhiệm kỳ mới. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn quá trình hoạt động đầy trách nhiệm, tâm huyết, sự đóng góp của các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh khóa 17. Trân trọng cảm ơn các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đã đến dự kỳ họp; xin cảm các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ kỳ họp, các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh đã góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

    Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của từng vị đại biểu ; HĐND, UBND tỉnh khóa 18 sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với cử tri và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016- 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.

      Kính chúc các đồng chí cùng toàn thể các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa 18.

     Xin trân trọng cảm ơn !