Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4033

Đã truy cập : 43141886

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII

04/12/2018 18:38 Số lượt xem: 894
 Sáng 4/12, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh có Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XVIII. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trân trọng đăng tải toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh
Thưa: Các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời.
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Hôm nay, HĐND tỉnh khoá XVIII khai mạc Kỳ họp thứ Mười, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, để bàn và đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.
 
Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh, các vị khách mời, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự Kỳ họp.
 
Xin gửi tới các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021, đây là dịp để chúng ta đánh giá lại những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Qua nửa đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh, cùng sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt khá ở cả 3 khu vực (Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp khẳng định vững chắc là động lực tăng trưởng của tỉnh; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng nhanh; công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị, xã hội được thực hiện đồng bộ, hiện đại, bền vững; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, nhất là công tác chăm lo cho các hộ nghèo, hộ người có công và đối tượng chính sách; công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính được quan tâm; chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; tình trạng khiếu kiện về đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp; thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi vẫn còn nhiều bất cập; bệnh viện, trường học có tình trạng quá tải... Đây là những vấn đề đặt ra, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tích cực tham mưu và giải quyết trong thời gian tới.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Theo ch­­­­­ương trình Kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất: Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề ra phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tận dụng tối đa nguồn lực, cơ hội phát triển để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
 
Thứ hai: Nghiên cứu, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh:
 
- Về Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến năm 2030...
 
- Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi; nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
- Quyết nghị một số quy định về mức chi, mức phân bổ kinh phí cho một số nhiệm vụ theo quy định của nhà nước: Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác.
 
Đây là những vấn đề rất quan trọng, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2019 và những năm tiếp theo. Do đó, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Thứ Ba: Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo 5 năm kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.
 
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện kiện toàn công tác nhân sự; chất vấn và trả lời chất vấn đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, đây là nội dung giám sát đặc biệt để đánh giá kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những thành viên là Thường trực HĐND và Ủy viên UBND tỉnh.
 
Th­ưa các vị đại biểu!
 
Để tiếp tục nâng cao chất l­­­­­­­ượng, hiệu quả Kỳ họp, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu tiếp tục đổi mới cách trình bày các báo cáo, thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm, thiết thực được đông đảo cử tri quan tâm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung Kỳ họp, để các Nghị quyết được thông qua đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
 
Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII. 
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
Theo Cổng TTĐT tỉnh