Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2401

Đã truy cập : 42986826

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

07/12/2017 12:16 Số lượt xem: 1963
Sáng 6/12, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khoá XVIII. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trân trọng đăng tải toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.
Thưa: Các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời.
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Hôm nay, HĐND tỉnh khoá XVIII, khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017.
 
Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh, các vị khách mời, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự Kỳ họp.
 
Xin gửi tới các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm nhìn lại những thành tựu, kết quả phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bắc Ninh sau 20 tái lập, là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.
 
Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 18,6%, tăng gấp đôi so với chỉ tiêu kế hoạch, các ngành dịch vụ tiếp tục mở rộng về quy mô, thu ngân sách nhà nước đạt cao, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế thuộc tốp đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, người có công, người cao tuổi... An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Việc thành lập và đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố hoạt động hiệu quả; triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của một số đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, đã khẳng định quyết tâm cao của tỉnh.
 
Năm 2017 đánh dấu 01 năm hoạt động hiệu quả, đổi mới, thiết thực của HĐND tỉnh thông qua các hoạt động giám sát, giải trình, chất vấn, giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Kết quả đạt được thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của UBND tỉnh; sự giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh; tinh thần trách nhiệm cao của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của nhân dân.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức, đó là: Kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài; Doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ lớn, nhưng quy mô nhỏ; công nghiệp hỗ trợ chưa đủ mạnh; Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; Giải quyết ô nhiễm môi trường chuyển biến chậm; Tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng;…
 
Kỳ họp thứ Sáu là dịp để đại biểu HĐND thảo luận, đánh giá toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2017, đề ra phương hướng, giải pháp năm 2018, đồng thời bàn thảo, quyết sách một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội của tỉnh.
 
Tại Kỳ họp này, ngoài các báo cáo thường lệ của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan liên quan; Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với UBND trình HĐND xem xét, thảo luận 15 nội dung chuyên đề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tuân thủ pháp luật, nhằm xây dựng, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận về những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ngân sách năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
Thứ hai: Nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình và thông qua 15 nghị quyết chuyên đề, 6 nghị quyết thường kỳ, trong đó nhiều nội dung đảm bảo thực hiện đề án đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 và quyết định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050; Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh; Quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh; Quy định hỗ trợ khởi nghiệp; thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa bàn tỉnh... Đồng thời HĐND tỉnh sẽ quyết nghị một số quy định về mức thu, chi, hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực theo quy định mới của nhà nước; Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thời kỳ 2017 - 2020.
 
Thứ Ba: Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền.
 
Thứ Tư: Đề nghị các đại biểu HĐND tiếp tục tăng cường và phát huy dân chủ, đảm bảo tính quyền lực của cơ quan nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giám sát báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các Kỳ họp trước; nghe và cho ý kiến về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu. Đồng thời lựa chọn một số vấn đề đã và đang được cử tri quan tâm để thực hiện chất vấn thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các ngành của tỉnh.
 
Th­ưa các vị đại biểu!
 
Khối lượng công việc Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khá lớn, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung Kỳ họp, để các Nghị quyết được thông qua đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
 
Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Xin trân trọng cảm ơn./.