Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2221

Đã truy cập : 42668766

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII Nguyễn Nhân Chiến

25/07/2016 06:55 Số lượt xem: 3284

    Những thành tích nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực đã khẳng định sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Trung ương, sự đoàn kết thống nhất, cố gắng kế thừa và phát huy của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ là tiền đề, để HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

  Toàn văn bài phát biểu:

    - Thưa các vị đại biểu, khách quý!

    - Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

    Hôm nay, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18 tiến hành kỳ họp thứ nhất - kỳ họp có vai trò và ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh, các ông bà đại biểu HĐND khóa 18, cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt, chúc mừng 53 vị đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm cao bầu vào HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 18 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

    Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

    Thưa các đồng chí!

    Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh ta đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử diễn ra trên toàn quốc. Với 99,11% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu, cử tri tỉnh ta đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực các cấp của tỉnh và cả nước. Lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài để bầu ra 07 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND tỉnh, 289 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu được 3.237 đại biểu HĐND cấp xã. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, đơn vị bầu cử từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

    Bên cạnh việc tập trung cao độ cho cuộc bầu cử, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2016 đã đề ra, nhất là tập trung vào 2 nhiệm vụ trong tâm song song với nhiệm vụ bầu cử, đó là hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên 50% số xã và 2 đơn vị cấp huyện (Từ Sơn và Tiên Du); xây xong nhà cho 100%  hộ nghèo và hộ gia đình chính sách; đồng thời chỉ đạo chuẩn bị kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; chuẩn bị mọi điều kiện để khởi công, thi công, đẩy nhanh tiến độ 6 công trình trọng điểm của tỉnh đã được xác định ngay từ đầu năm.

    Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thời gian vừa qua.

    Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

    Thưa các đồng chí!

    Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND, Thường trực, các ban, các tổ và từng đại biểu HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.

    Những thành tích nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực đã khẳng định sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của Trung ương, sự đoàn kết thống nhất, cố gắng kế thừa và phát huy của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ là tiền đề, để HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

    Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa các đồng chí!

    Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh khóa 18 là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

    Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 18 cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

    Với tinh thần đó, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

    Trước hết, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016- 2021, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh theo luật định…

    Về quy trình, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

    Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, tôi đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, theo dự kiến phân công của Trung ương, tôi sẽ đảm nhận vai trò Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực Bắc Ninh, đồng thời thôi không giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 (do Trung ương quy định Bí thư Tỉnh ủy không kiêm nhiệm quá 2 chức danh).

    Như vậy, các chức danh lãnh đạo chính quyền tỉnh trước đây đã kiện toàn khóa này tiếp tục được giới thiệu tái cử như: Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hữu Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Phong - TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh. Ngoài các chức danh nêu trên, chúng ta được giới thiệu mới Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 18 (thay thế tôi) và thêm 01 Phó chủ tịch HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (như vậy, chúng ta sẽ có 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh).

    Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh ta trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt: đó là đồng chí Nguyễn Hương Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được cấp có thẩm quyền giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hạnh Chung - TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Phong, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18.

    Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả các đồng chí giới thiệu mới và tái cử trên đều là những đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giới thiệu và được Trung ương đồng ý phê duyệt theo thẩm quyền.

    Các đồng chí được giới thiệu tham gia các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này theo hướng tăng cường cán bộ chuyên trách: có nhiều đồng chí đã là thành viên các Ban HĐND nhiệm kỳ vừa qua và các đồng chí đã có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Cũng tại phiên họp này, HĐND tỉnh sẽ bầu các vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh phục vụ công tác xét xử theo đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

    Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng, đoàn kết, thống nhất, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới.

    Hai là, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh cần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các Chương trình công tác lớn của Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu, giải pháp đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND, đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

    Với trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần sát dân hơn, gần dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả thiết thực.

    Ba là, ngay từ thời gian đầu nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh phải khẩn trương xây dựng các kế hoạch cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

    Để thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh phải chủ động vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp và tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trước mắt với lâu dài; quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế nội tại trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

    Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

    Thưa các đồng chí!

    Năm 2016, đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, khẩn trương và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh mong đợi HĐND tỉnh khóa 18 phát huy kết quả của HĐND các khóa trước tiếp tục đổi mới và có những đóng góp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu, nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri trong tỉnh, “xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, theo hướng hiện đại”.

    Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể các đồng chí, cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

    Xin trân trọng cảm ơn!