Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1422

Đã truy cập : 42938804

Quy định điều động, chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

07/08/2017 16:38 Số lượt xem: 929
(BNP) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND kèm theo Quy chế tuyển chọn giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó tại Mục 3, đã quy định cụ thể việc điều động, chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

 

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Đối với giáo viên chuyên đang trong thời gian thử việc hoặc trong thời gian hợp đồng làm việc lần đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy kết quả tuyển dụng;

Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không tham gia dạy lớp chuyên hoặc không có báo cáo chuyên đề về chuyên môn thì Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho chuyển đi nơi khác. Nếu không đồng ý chuyển đi nơi khác thì chấm dứt hợp đồng.


Các trường hợp điều chuyển

Sau một năm học, Sở GD&ĐT xem xét giáo viên không đạt một trong các yêu cầu sau sẽ chuyển khỏi trường Chuyên:

Những giáo viên trong năm học không đạt chuẩn theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường trung học của Bộ GD&ĐT hoặc có 2 năm liên tiếp xếp loại khá theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường trung học của Bộ GD&ĐT;

Không đáp ứng tiêu chuẩn, nhiệm vụ và hiệu quả công việc được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên;

Sau 3 năm liền (một khóa học) dạy lớp chuyên mà chưa có học sinh đoạt giải quốc gia trở lên hoặc không có báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học hằng năm theo quy định của Trường THPT Chuyên;

Giáo viên dạy các môn trong tổ hợp xét tuyển điểm vào Đại học có điểm bình quân đạt dưới 8,0 điểm đối với các môn khoa học tự nhiên và dưới 7,5 điểm đối với các môn khoa học xã hội;

Đạt dưới 15/20 điểm trong kỳ kiểm tra sát hạch do Sở GD&ĐT tổ chức;

Giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của ngành, vi phạm pháp luật và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.


Trình tự, thẩm quyền chấm dứt hợp đồng, điều chuyển

Việc đánh giá, xếp loại giáo viên chuyên thực hiện hàng năm để kết hợp với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức chung của trường theo các văn bản quy định hiện hành. Việc điều động hoặc giải quyết chính sách đối với giáo viên chuyên được thực hiện vào cuối năm học.

Hiệu trưởng Quyết định danh sách điều động, chấm dứt hợp đồng giáo viên chuyên sau khi tham khảo quyết nghị của Hội đồng tư vấn; trình Giám đốc Sở GD&ĐT danh sách, hồ sơ những giáo viên chuyên thuộc diện xét để điều động đi nơi khác hoặc giải quyết chính sách. Danh sách được lập theo thứ tự từ thấp đến cao về chất lượng viên chức theo đánh giá của trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ hồ sơ báo cáo của Trường THPT Chuyên, xem xét quyết định đối với những giáo viên không đạt yêu cầu của trường Chuyên, chuyển công tác hoặc giải quyết chế độ chính sách. Nếu những giáo viên trên không đồng ý chuyển công tác thì chấm dứt hợp đồng làm việc./.

 

 

PVBT