Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8415

Đã truy cập : 45364811

Tài liệu phục vụ hoạt động Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

03/11/2020 15:29 Số lượt xem: 485

TT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

1  Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Cập nhật ngày 05/11/2020) Tải về
2  Báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2020 Tải về