Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7148

Đã truy cập : 45364884

Tài liệu phục vụ kỳ họp 22 HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

08/04/2021 15:58 Số lượt xem: 255

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

Nội dung kỳ họp thứ 22 - Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về

   V/v Gia hạn thời gian sử dụng phần mềm họp HĐND tỉnh Tải về

I

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 

1

Báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về

2

Báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về

3

 Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tải về

4

Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

5

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án ứng dụng phát triển các kỹ thuật cao của ngành y tế tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025.

Tải về

6

Tờ trình đề nghị ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tải về

7

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực thi hành.

Tải về

8 Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ dung Nghị quyết số 167/NQ-HĐND, ngày 17/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019 - 2025 Tải về

9

Tờ trình về việc quyết định tổng số chỉ tiêu, điều chuyển chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hợp đồng lao động theo Nghị định 68, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2021.

Tải về

II

 BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐỀ ÁN ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU

 

1

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về

2

Báo cáo kết quả hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

2.1  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải về
2.2  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải vê
2.3  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tải vê

3

Báo cáo Tổng kết công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về

4

Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát  của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về

5

Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025.

Tải về

6  Báo cáo phương án phân bổ và sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2020

 Tải về

Phụ luc 1

Phụ lục 2

7

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

Tải về

8

Tờ trình đề nghị bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Tải về

9

Tờ trình đề nghị phê duyệt mua sắm trang thiết bị kỹ thuật ban đầu phục vụ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

10

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án đặt tên đường, tên phố thuộc đô thị phố mới mở rộng huyện Quế Võ - Đợt 1.

Tải về

11

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

12

Tờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận đô thị Chờ mở rộng (đô thị Yên Phong), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tải về

13

Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tải về

14

Tờ trình đề nghị Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H, thành phố Bắc Ninh (đoạn từ nút giao với đường Kinh Dương Vương đến Hồ Điều hòa - theo quy hoạch).

Tải về

III

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH

 

1

Ban Pháp chế

Tải về

2

Ban Kinh tế - Ngân sách

Tải về

3

Ban Văn hóa - Xã hội

Tải về