Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5120

Đã truy cập : 43594576

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

14/11/2019 12:23 Số lượt xem: 1352

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

- Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

 

- Phân công phục vụ kỳ họp

Tải về

 

- Phiếu đăng ký chất vấn

Tải về

 

- V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của các Tổ ĐB

Tải về

    + V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của Tổ ĐB khu vực huyện Gia Bình Tải về
    + V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của Tổ ĐB khu vực huyện Lương Tài Tải về
    + V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của Tổ ĐB khu vực huyện Yên Phong Tải về
    + V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của Tổ ĐB khu vực huyện Tiên Du Tải về

 

- Chia tổ thảo luận

Tải về

 

- Gợi ý thảo luận tổ

Tải về

 

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ

Tải về

 

I. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

 

 

* Nội dung thường kỳ

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2019, kế hoạch thực hiện năm 2020.

Tải về

3

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Tải về

4

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020, kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2020-2022).

Tải về

5

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

6

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

7

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2020; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020.

Tải về

8

Báo cáo tình hình quản lý biên chế, công chức, biên chế viên chức và hợp đồng 68 năm 2019.

Tải về

9

Báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh.

Tải về

 

* Nội dung chuyên đề:

 

1

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Tải về

2

Tờ trình đề nghị Phê duyệt Đề án "Một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài      chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với tỉnh Bắc Ninh". 

Tải về

3   Tờ trình đề nghị ban hành bảng giá đất 5 năm 2019-2024 trên địa bàn     tỉnh. Tải về
4   Tờ trình về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng     đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát   triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. Tải về
5   Tờ trình đề nghị ban hành Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không   thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tải về
6  Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng   và đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Bắc Ninh. Tải về
7   TTr về việc điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng khu đền thờ Lý    Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong Tải về
8  Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chùa      Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh Tải về

9

Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Tải về

  II. Báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh:  

1

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp cuối năm 2019.

Tải về

2

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tải về

3

Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh năm 2019.

Tải về

4

Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020.

Tải về

5

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020.

Tải về

 

III. Báo cáo thường kỳ của ngành chức năng

 

1

Báo cáo Kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo Kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tải về

3

Báo cáo kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tải về

4

Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND tỉnh.

Tải về

 

IV. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

 

1   Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Tải về
2   Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Tải về
3   Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Tải về
  V. Nội dung liên quan  
1   Công tác tổ chức cán bộ  
3   Thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nội dung chuyên đề  
4   Chất vấn và trả lời chất vấn  
4.1   Công văn V/v chuẩn bị nội dung chất vấn Tải về