Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5171

Đã truy cập : 43594601

Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII

25/10/2019 10:10 Số lượt xem: 262
 Chiều 24/10, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Toàn cảnh Hội nghị.

Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội tiến hành thẩm tra nội dung các tờ trình: Phê duyệt đề án mua sắm trang thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông); Sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông để mua sắm thiết bị hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (Sở Tài chính).

Cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến việc 
đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các xã, phường, thị trấn làm công tác truyền thanh cơ sở và truyền hình trực tuyến; điều kiện cơ sở hạ tầng của các địa phương để lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến; danh mục mua sắm các thiết bị truyền thanh cơ sở; kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội; phương án thu hồi vốn...

Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, đưa ra các quyết sách phù hợp tại Kỳ họp thứ 14.