Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2664

Đã truy cập : 42980636

Thường trực HĐND giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội

03/10/2017 07:25 Số lượt xem: 1160

Sáng 2- 10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận các nội dung giám sát.

 

Cùng tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.

Báo cáo của Sở KH&ĐT, 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 97.881 tỷ đồng ( đạt 82,3% kế hoạch năm); giá trị sản xuất công nghiệp ước 628,150 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 33.071 tỷ đồng; xuất khẩu 18,8 tỷ USD; toàn tỉnh thành lập mới 1.538 doanh nghiệp; thu hút 3,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 17.100 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 72.473 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dự báo, năm 2017 toàn tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặt ra từ đầu năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 731.756 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 26,5 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 21.072 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hành hóa và doanh thu dịch vụ đạt 44.800 tỷ đồng.

Đối với tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng; toàn tỉnh được bố trí hơn 2.004 tỷ đồng, thiếu so với khối lượng hoàn thành 346 tỷ đồng; giải ngân được 1.146 tỷ đồng (đạt 57,18% kế hoạch); các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn được bố trí hơn 895 tỷ đồng, thiếu so với khối lượng hoàn thành 828 tỷ đồng; đếnngày 10-9 giải ngân được 542,4 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao công tác tham mưu tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong 9 tháng qua và đề nghị lãnh đạo Sở tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và giai đoạn tiếp theo. Đề nghị lãnh đạo Sở tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, lãnh đạo với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh thống nhất hơn trong việc ban hành số liệu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở KH&ĐT cần tiếp tục đánh giá thuận lợi, khó khăn trên lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân nhằm đề xuất các giải pháp sát thực hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển; tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; lưu ý khâu chuẩn bị đầu tư các dự án để nâng cao chất lượng đầu tư...

 
Theo Báo BN