Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2614

Đã truy cập : 42980608

Thường trực HĐND giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Sở Tài chính

04/10/2017 10:28 Số lượt xem: 1161

Sáng 2-10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, ước thực hiện năm 2017 tại Sở Tài chính.

Cùng tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.
 

  

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận các nội dung giám sát.

 

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.106 tỷ đồng ( đạt 90,4% kế hoạch năm); trong đó thu nội địa 13.018 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.054 tỷ đồng, các khoản thu không cân đối ngân sách 34 tỷ đồng. Trong 9 tháng , toàn tỉnh chi ngân sách địa phương 9.419 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán cả năm, trong đó chi từ nguồn bổ sung mục tiêu của Trung ương 160,8 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách địa phương là 9.225 tỷ đồng. Đến hết 20-9, toàn tỉnh đã phân bổ hơn 300 tỷ đồng tổng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh.

Dự báo, năm 2017 toàn tỉnh sẽ hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phấn đấu tăng 14-16% thu nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao công tác tham mưu tổng hợp của Sở Tài chính trong việc điều tiết ngân sách với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong 9 tháng qua và đề nghị lãnh đạo Sở tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và giai đoạn tiếp theo, nhất là trong công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách; tiếp tục phối hợp Cục Thuế thực hiện các biện pháp tăng thu, tăng cường kiểm soát các nguồn chi, nhất là chi xây dựng cơ bản và chi phát sinh; đẩy nhanh việc phân bổ kinh phí cho các dự án trọng điểm; có giải pháp xử lý các dự án chậm quyết toán. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tạo điều kiện cho người dân, các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nhất là hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn. Bám sát thực  tiễn hơn nữa trong công tác thẩm định, xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách, nhất là trong năm 2018 và việc triển khai các đề án Xây dựng thành phố thông minh, xây dựng Nông thôn mới và đề án Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tăng cường cải cách hành chính; quản lý tốt cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh xảy ra tình trạng tiêu cực, hạn chế tối đa tình trạng xin- cho trong thực hiện công việc...

 
Theo Báo Bn