Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 22/03/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2230

Đã truy cập : 42668739

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

09/05/2016 04:07 Số lượt xem: 4111

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TT.HĐND17 ngày 18/3/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập Đoàn giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những ngày đầu tháng 4/2016, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Xuân Thu-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dẫn đầu đã tiến hành giám sát tại 4 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh, gồm thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn.

          Tại các đơn vị đã giám sát, kết quả cho thấy, tính đến đầu tháng 4/2016, các công việc chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn đang được tiến hành khẩn trương, tích cực theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian theo yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh

và các thành viên Đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Yên Phong.

          * Thành phố Bắc Ninh, Đoàn đã trực tiếp giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ủy ban Bầu cử phường Vệ An. Đến ngày 04/4/2016, phường Vệ An đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định; phường cũng đã thành lập 5 Tổ bầu cử và hoàn thành việc lập sơ bộ danh sách cử tri.

          Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại thành phố Bắc Ninh được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Luật Bầu cử. Thành phố đã thành lập 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và phê chuẩn 145 khu vực bỏ phiếu/19 xã phường đảm bảo quy định. Việc triển khai công tác bầu cử, đảm bảo vật chất cho công tác bầu cử đang được tiến hành khẩn trương. UBND thành phố đã thành lập 3 đoàn kiểm tra các điểm bỏ phiếu của 19 đơn vị phường xã, hỗ trợ kinh phí chỉnh trang các khu vực bỏ phiếu. Thành phố cũng đang chỉ đạo các cơ quan, địa phương hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên xong trước ngày 10/4; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến một số ứng cử viên...

          * Huyện Tiên Du, Đoàn giám sát đã trực tiếp chọn xã Việt Đoàn để đi thực tế, ngay khi có hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, Việt Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thành lập Ủy ban bầu cử, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, qua đó lập danh sách sơ bộ lựa chọn giới thiệu 51 người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Theo kế hoạch, đến 10/4/2016 Việt Đoàn sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử và chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần 3.

          Trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiểm tra biên bản hiệp thương, hồ sơ đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tiên Du cho thấy, Ủy ban bầu cử huyện Tiên Du đã chủ động triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật. Trong đó, hoàn thành quy trình hiệp thương lần 2, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần. Qua đó, lập danh sách sơ bộ 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 665 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã tiến hành triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời ấn định 09 đơn vị bầu cử, thành lập 114 Tổ bầu cử với 1.975 thành viên, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.

          * Huyện Yên Phong, Đoàn đã trực tiếp giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại Ủy ban Bầu cử xã Yên Trung. Đến thời điểm này, xã Yên Trung đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; xã đã thành lập 09 Tổ bầu cử và đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát lập sơ bộ danh sách cử tri.

          Thực hiện công tác bầu cử biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Yên Phong đã triển khai thực hiện các khâu, bước theo đúng các quy trình và các quy định của Luật Bầu cử; thành lập 08 Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện, 106 Ban Bầu cử HĐND cấp xã và 106 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện cơ bản tổ chức thực hiện xong Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ tín nhiệm cao. Việc triển khai công tác bầu cử, đảm bảo vật chất cho công tác bầu cử đang được tiến hành khẩn trương. UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra các điểm bỏ phiếu của các xã. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để các tổ chức, đơn vị và nhân dân thực hiện hiệu quả. Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử trên địa bàn.

          * Thị xã Từ Sơn, Theo báo cáo của UBBC thị xã Từ Sơn, đến nay thị xã triển khai thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của  tỉnh và theo luật định. Tổng số đại biểu HĐND thị xã được bầu là 39 người và đại biểu HĐND cấp xã là 330 người. Thị xã hoàn thành quy trình hiệp thương lần thứ hai, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp thị xã đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, lập danh sách sơ bộ 76 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và 658 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Thị xã triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; ấn định đơn vị bầu cử, thành lập Tổ bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, thị xã Từ Sơn thành lập 10 Ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã; 106 Ban bầu cử HĐND cấp xã; 107 Tổ bầu cử và 107 khu vực bỏ phiếu.

          Trước đó, Đoàn trực tiếp giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phường Trang Hạ...

          Qua giám sát tại các đơn vị trên cho thấy, cùng với các công việc đang được các địa phương tiến hành theo đúng trình tự, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử song song với lộ trình bước đi của cuộc bầu cử cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, để cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

          Tại các nơi đến giám sát, Đoàn đã trao đổi thêm về tình hình khiếu nại của cử tri, tình hình cử tri ở các khu công nghiệp trong ngày bầu cử; làm rõ thêm về vấn đề số lượng, cơ cấu, thành phần, chất lượng, tỷ lệ cũng như các phương án đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn trong ngày bầu cử. Đồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tăng cường giám sát theo dõi các đơn thư, kiến nghị của nhân dân đối với những người ứng cử, từ đó phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư, vướng mắc; đề nghị các địa phương quan tâm đến hiệp thương lần thứ 3 đúng luật, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng; tăng cường công tác tập huấn cho các thành viên tham gia vào các tổ bầu cử.

          Thời gian từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử không còn dài, do đó, Đoàn giám sát đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người ứng cử, chú ý tới việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chu đáo, trang trọng để người dân phấn khởi tham gia đóng góp cho người ứng cử vì đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong công tác bầu cử để tiến tới cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND diễn ra hết sức dân chủ.

          Bên cạnh đó, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn xã hội cho ngày bầu cử, tăng cường tuyên truyền để số lượng cử tri đi bầu ở mức cao nhất và đảm bảo tính khách quan, phản ánh đúng bản chất trong kết quả bầu cử. Thông tin về tiểu sử của từng người ứng cử đến từng gia đình để khi bầu cử, cử tri lựa chọn chính xác nhất. Đặc biệt, tiếp tục triển khai những công việc còn lại để đạt kế hoạch đề ra, kịp thời giải quyết, kiến nghị những vướng mắc phát sinh.                     Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tăng cường giám sát quá trình bầu cử để không có việc bầu thay, bầu hộ./.

Nguyễn Văn Tú - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh