Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 21/09/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2694

Đã truy cập : 42980649

Từ chính sách đến cuộc sống

09/10/2017 10:46 Số lượt xem: 1207

Trải qua 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng những cố gắng, nỗ lực trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực, không những tăng trưởng mạnh về kinh tế mà tỉnh còn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là chính sách đối với người cao tuổi (NCT). 

Người cao tuổi nhận trợ cấp hàng tháng

Trong mấy năm trở lại đây, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng và được nhân dân đánh giá cao, đây là những chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, phần nào chăm lo đến đời sống tinh thần cho người dân. Cụ thể,  Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 về việc Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không được hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội khác, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn Bắc Ninh được hưởng trợ cấp hàng tháng là 90.000 đồng/người/tháng; NCT từ đủ 80 tuổi đến dưới 85 tuổi được hưởng trợ cấp 120.000 đồng/người/tháng. Việc quy định độ tuổi thụ hưởng thấp hơn và mức trợ cấp cao hơn bình quân chung của cả nước thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong chăm lo đời sống cho NCT, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ và ghi nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng thực tế cho thấy, trong số NCT có tuổi đời chưa đủ 75 tuổi có một số là đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nhưng hiện không có lương hưu, không thuộc diện hưởng các chính sách xã hội, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 về việc Quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên để thay thế Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi hoặc đảng viên dưới 75 tuổi được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng trợ cấp thường xuyên là 135.000 đồng/người/tháng, ngoài ra còn được cấp thẻ BHYT miễn phí hàng năm. Theo thống kê năm 2016, ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng này là trên 28 tỷ với tổng số 12.486 người, trong đó kinh phí hỗ trợ BHYT là trên 8 tỷ đồng.

Từ hiệu quả của chính sách đối với đời sống xã hội và căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tế của địa phương, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành các nghị quyết theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng hoặc tăng mức trợ cấp cho NCT, đó là Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND17 ngày 04/9/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh, cụ thể: “Đối tượng NCT từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/người/tháng (Mức trợ cấp tương đương 37% mức chuẩn theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ)”. Như vậy, với tổng số 10.023 người thuộc diện trên thì năm 2016 ngân sách của tỉnh tiếp tục hỗ trợ là trên 18,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ BHYT là trên 6,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn ban hành Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 về việc Hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và gần đây nhất là Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/7/2017 về việc Hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 6 năm 2017, toàn tỉnh có 32.958 người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi, trong đó có 20.444 người chưa có thẻ BHYT. Dự kiến kinh phí hỗ trợ BHYT năm 2018 cho các đối tượng này là trên 14 tỷ đồng. Có thể nói, Bắc Ninh tiếp tục là địa phương đi đầu cả nước về chính sách đối với người cao tuổi.

Là người trực tiếp được thụ hưởng những chính sách này, bà Đàm Thị Chước, thôn Sơn Trung, xã Nam Sơn bày tỏ: “ Thôn Sơn Trung chúng tôi hiện có 56 người cao tuổi đang thuộc diện được tỉnh trợ cấp hàng tháng, bà con vô cùng phấn khởi. Đây là một trong những chính sách thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần của người dân, bà con cũng luôn tin tưởng và mong rằng tỉnh ta ngày càng phát triển, có nhiều chính sách hơn nữa mang lại đời sống tinh thần ngày càng cao cho người dân, nhất là trong xu thế hội  nhập hiện nay”.

Quả thực, những nghị quyết của HĐND tỉnh đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc bảo đảm an sinh xã hội đối với người cao tuổi. Các chính sách này thiết thực động viên, khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng dân cư và các gia đình.

Dương Đức Nghiêm - Văn phòng HĐND tỉnh