Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 10167

Đã truy cập : 45364972

V/v Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh

14/12/2020 16:26 Số lượt xem: 291

TT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

1 Công văn v/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HDND tỉnh (Có đề cương báo cáo nhanh kết quả kỳ họp đính kèm) Tải về