Danh mục Danh mục

Thời tiết ngày 13/12/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2006

Đã truy cập : 43086780

Văn phòng HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

08/01/2018 14:37 Số lượt xem: 1861

Chiều 05/01, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

Lãnh đạo HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong năm 2017, Văn phòng HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Trong đó, phục vụ tốt các kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tổ chức cuộc giao ban hàng Quý giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cũng như hoạt động của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định cơ quan và nơi cư trú; luôn nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể giao cho. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tặng Giấy khen…
 
Năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh triển khai, quán triệt học tập các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Trung ương; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra. Phấn đấu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; ít nhất 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh, tích cực đóng góp vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin, bảo đảm chính xác, khoa học các kỳ họp HĐND, hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh.
 
Cũng tại Hội nghị, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2018. 
 
 
Theo Cổng TTĐT tỉnh