LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

26/11/2015 03:52 Số lượt xem: 3191
 
 

Đồng chí: Dương Đức Nghĩa

Năm sinh: 1961

Quê quán: Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngành Toán và Học viện Hành chính Quốc gia ngành Hành chính học, Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0912459088

Đồng chí: Nguyễn Xuân Khoản

Sinh năm: 1958

Quê quán: Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Kỹ sư Cơ điện

Chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0904231415

Đồng chí: Hoàng Sỹ Hạnh

Sinh năm: 1964

Quê quán: Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Luật học

Chính trị: Cử nhân

ĐTDĐ: 0912394919