LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

26/11/2015 03:52 Số lượt xem: 3213
 

Ông Nguyễn Văn Quỹ

Ngày sinh:18/3/1963

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quên quán: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 45B, đường Nguyễn Công Hãng, khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Đất đai

 

Đồng chí: Hoàng Sỹ Hạnh

Sinh năm: 1964

Quê quán: Xã Song Giang, huyện Gia Bình,

                  tỉnh Bắc Ninh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Luật học

Chính trị: Cử nhân

ĐTNR: 0241.3820679, ĐTDĐ: 0912394919

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hinh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

ĐTDĐ: 0915.179.288