Tổ chức Tổ chức

Sáng 07/11, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII. Cổng Thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Ninh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu quan trọng này.