Tổ chức Tổ chức

Thời tiết ngày 24/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2710

Đã truy cập : 43088770

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh!
Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 5/12, Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.