Danh mục Danh mục

(BNP) – Sáng 24/07, đoàn công tác Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh (PT-TH) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.