Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh

07/05/2019 09:09 Số lượt xem: 218

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Ông Nguyễn Văn Quỹ

Quên quán: Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 45B, đường Nguyễn Công Hãng, khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Học vấn: Thạc sĩ

Chính trị: Cử nhân

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Đất đai

ĐTDĐ: 0914.405.866

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

1. Ông Hoàng Sỹ Hạnh

Quê quán: Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ Luật học

Chính trị: Cử nhân

ĐTNR: 0241.3820679, ĐTDĐ: 0912394919

         

2. Ông Nguyễn Văn Hinh

ĐTDĐ: 0915.179.288