Ngày 10-4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.