Ban Văn hóa - Xã hội giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

29/09/2023 09:50 Số lượt xem: 139

(BNP) – Sáng 28/9, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh và các đơn vị liên quan nhằm giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ năm 2018, Bắc Ninh là một trong 3 tỉnh, thành được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP tỉnh; đến tháng 01/2021, Thủ tướng có văn bản cho phép tiếp tục kéo dài đến tháng 1/2024. Sau gần 6 năm hoạt động cho thấy, việc tập trung một cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ATTP tạo sự thống nhất, chặt chẽ từ khâu quản lý cấp phép, thanh tra, kiểm tra cũng như giám sát mối nguy, đánh giá chất lượng, xác nhận chuỗi, truy xuất nguồn gốc thực phẩm… Qua đó, tăng cường năng lực chuyên sâu, phát huy vai trò, năng lực quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Xuân Cường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10.675 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, trong đó 97,2% cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện/ký bản cam kết đảm bảo ATTP.

Trong gần 06 năm, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã tiến hành lấy 752 mẫu sản phẩm thực phẩm để thực hiện kiểm nghiệm sau công bố và tự công bố; xử lý, xử phạt 53 cơ sở có mẫu hậu kiểm không đạt; ra Quyết định thu hồi và thông báo dừng lưu thông toàn quốc đối với 03 sản phẩm thực phẩm chức năng. Tiến hành thanh tra, kiểm tra 15.660 lượt cơ sở; ban hành 395 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng; chuyển sang cơ quan khác xử lý 02 cơ sở với và trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 30 cơ sở.

Trưởng Ban Quản lý ATTP tỉnh Nguyễn Vinh Thanh.

Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện toàn diện trên tất cả các nhóm thực phẩm. Trong 02 năm 2021, 2022 không có vụ ngộ độc trên 30 người mắc.

Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý ATTP tỉnh với các cơ quan thuộc các Bộ, ngành chủ quản, các tỉnh, thành phố cũng như các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác quản lý ATTP được triển khai nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Công Trình.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình hoạt động gặp một số khó khăn trong phân bổ nguồn lực, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy do thiếu số lượng công chức; do Ban Quản lý ATTP tỉnh là mô hình thí điểm nên chức năng, nhiệm vụ không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là các quy định về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP.

Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Thị Thủy.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Ban Quản lý ATTP tỉnh và Cục Quản lý thị trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi, làm rõ một số nội dung: Hiệu quả triển khai các mô hình đảm bảo ATTP; việc khắc phục của các cơ sở thực phẩm sau thanh tra, kiểm tra; kiểm tra mẫu ATTP tại bếp ăn trường học; kiểm soát thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kiểm soát độ an toàn và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại các chợ; quản lý các sản phẩm tự công bố thông qua hoạt động hậu kiểm; công tác phối hợp xử lý đối với trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP...

Phó Trưởng Ban Quản lý ATTP tỉnh Trần Danh Phượng.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý ATTP tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng trong đảm bảo ATTP. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, quản lý tốt các bếp ăn tập thể, nhất là tại các trường học, doanh nghiệp; công khai các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.  

B.M