Ban Văn hoá - Xã hội giám sát tại Liên đoàn lao động tỉnh

07/09/2023 09:47 Số lượt xem: 120

(BNP) - Sáng 31/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN, Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về thông qua chủ trương hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động (CNLĐ) trong các khu công nghiệp giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về thông qua chủ trương hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống CNLĐ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các Đề án thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động. Hàng năm, tổ chức rà soát, thống kê đối tượng là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, CNLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo để thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động,  Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10... Đến nay, tổng kinh phí tuyên truyền là 2,77 tỷ đồng;  hỗ trợ chăm lo tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo hơn 8 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Huy Chiến.

Về nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, nền kinh tế của đất nước còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động của công đoàn. Song Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá, linh hoạt điều chỉnh Chương trình công tác cho phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kết luận liên quan đến công nhân, công đoàn; tích cực tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chăm lo thiết thực tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Số đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở phát triển tốt. Các giải pháp hỗ trợ quan hệ lao động liên quan như phát triển nhà ở, thiết chế công đoàn được quan tâm và đạt được kết quả nhất định. Hoạt động hỗ trợ đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động được hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, làm rõ một số nội dung, đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị cũng như các biện pháp chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến.

Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Nguyễn Xuân Cường chúc mừng những thành tích của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đoàn giám sát đề nghị, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm đến việc triển khai chính sách của các sở, ngành có liên quan đến CNLĐ. Chú trọng hơn nữa đến hoạt động công đoàn, công tác chăm lo CNLĐ của khối doanh nghiệp; đa dạng hoá nhiều hơn hình thức và nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu, tham mưu cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn dám đứng lên bảo vệ lợi ích của đoàn viên, lao động nhưng bị doanh nghiệp gây khó dễ và chế tài đủ mạnh đối với đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm, không thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động.

 

M.B