Ban Văn hoá - Xã hội thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm

27/11/2023 11:22 Số lượt xem: 106

(BNP) - Chiều 24/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 (Thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Nguyễn Xuân Cường kết luận tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối ứng cho 27 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới do tổ chức phi chính phủ nước ngoài HelpAge International tài trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, mức đối ứng là 50.000.000 đồng/01 Câu lạc bộ. Tổng kinh phí đối ứng là 1.350.000.000 đồng.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình; đồng thời, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành Nghị quyết; nghiên cứu sửa lại một số câu từ cho phù hợp hơn; xem xét tính khả thi, hiệu quả của Câu lạc bộ Liên thế hệ để nhân rộng mô hình đến tất cả các xã, phường, thị trấn…

Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Vũ Bá Rồng phát biểu ý kiến.

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, đảm bảo chính xác, đầy đủ để Ban hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp thường lệ cuối năm.

A.T