Danh sách thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách

30/06/2016 15:02 Số lượt xem: 10069

 • ÔNG: VŨ MINH HIẾU (TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 07/8/1975
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kỹ sư Nông hoc; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài

 • BÀ: DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN (PHÓ TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 06/8/1974
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm ngữ Văn; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: NGUYỄN NHƯ HÙNG (PHÓ TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 08/6/1972
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • ÔNG: NGUYỄN ANH TUẤN
 • Ngày sinh: 03/11/1969
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong.
 • Nơi ứng cử: Huyện Yên Phong.

 • ÔNG: NGUYỄN TIẾN TÀI
 • Ngày sinh: 13/11/1972
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Du
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • ÔNG: TRẦN ĐĂNG SÂM
 • Ngày sinh: 17/9/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành công tác tổ chức; Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG
 • Ngày sinh: 06/8/1975
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trạm Lộ , thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính; Tiến sĩ ngành Kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận Thành.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: NGUYỄN NGỌC NAM
 • Ngày sinh: 23/7/1983
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trí Quả, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.

 • ÔNG: NGUYỄN TIẾN LONG
 • Ngày sinh: 10/7/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Không
 • Trình độ chính trị: Không
 • Trình độ chuyên môn: Không
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Thương nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn Long Phương.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.