Danh sách thành viên Ban Pháp Chế

04/08/2023 04:00 Số lượt xem: 11772

 • ÔNG: NGUYỄN CÔNG THẮNG (TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 13/9/1983
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Tiến sĩ
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sỹ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.

 • BÀ: NGUYỄN THỊ THỦY (PHÓ TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 15/3/1973
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành triết học; Đại học chuyên ngành chính trị học; Thạc sỹ chuyên ngành Luật học.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • BÀ: BÙI THANH HƯƠNG (PHÓ TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 07/7/1983
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật học; Thạc sỹ chuyên ngành Luật học.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ

 

 • ÔNG: NGUYỄN ĐỨC SÂM
 • Ngày sinh: 10/01/1983
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
 • Nơi ứng cử: Huyện Gia Bình.

 • ÔNG: LÊ HỒNG PHÚC
 • Ngày sinh: 08/10/1971
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật tư pháp; Thạc sỹ chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quế Võ.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ

 • BÀ: NGUYỄN THỊ HÀ
 • Ngày sinh: 20/01/1972
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ chuyên ngành Luật
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Bình.
 • Nơi ứng cử: Huyện Gia Bình.

 
 • ÔNG: NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG
 • Ngày sinh: 30/6/19754.
 • Giới tính: Nam.
 • Quê quán: Phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ.   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp.
 • Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật; Thạc sĩ, chuyên ngành Luật.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Tòa án nhân dân tỉnh
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn

 • ÔNG: PHẠM THANH HẢI
 • Ngày sinh: 28/8/1969
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài.
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài.

 • BÀ: NGUYỄN THANH HIẾU
 • Ngày sinh: 16/8/1983
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành diễn viên chèo; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý văn hóa.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quế Võ.
 • Nơi ứng cử: Thị xã Quế Võ.