Danh sách thành viên Ban Văn hóa - Xã hội

30/06/2016 14:57 Số lượt xem: 10341

 • ÔNG: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (TRƯỞNG BAN)
 • Ngày sinh: 15/7/1973
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thị xã Thuận Thành.

 • ÔNG: NGUYỄN HUY CHIẾN (PHÓ TRƯỞNG BAN)
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y; Đại học chuyên ngành Chính trị học; Thạc sỹ chuyên ngành Nông nghiệp.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: LÊ XUÂN LỢI
 • Ngày sinh: 09/4/1977
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Đại học ngôn ngữ Anh; Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Từ Sơn.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn

 • BÀ: NGUYỄN PHƯƠNG MAI
 • Ngày sinh: 22/5/1982
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Từ Sơn.

 • ÔNG: NGUYỄN HOÀNG LONG
 • Ngày sinh: 05/8/1975
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Thị trấn Chi Đông , huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
 • Trình độ học vấn: Thạc sỹ   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành phát hành sách; Đại học chuyên ngành hành chính học; Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Bắc Ninh.
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • BÀ: NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
 • Ngày sinh: 22/12/1977
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học  
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh,
 • Nơi ứng cử: Thành phố Bắc Ninh.

 • ÔNG: CHU QUANG HẢO
 • Ngày sinh: 01/01/1964
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học   
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành văn hóa; Đại học chuyên ngành Luật kinh tế.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Quyền Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ.
 • Nơi ứng cử: Huyện Lương Tài

 • BÀ: NGUYỄN THỊ QUÝ
 • Ngày sinh: 25/4/1983
 • Giới tính: Nữ
 • Quê quán: Xã Đại Đồng , huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành đàn hát và dân ca Việt Nam.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du

 • ÔNG: ĐẶNG ĐÌNH DUY
 • Ngày sinh: 03/7/1978
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Trình độ học vấn: Đại học 
 • Trình độ chính trị: Không
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kiến trúc.
 • Nghề nghiệp, chức vụ: Doanh nhân, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh.
 • Nơi ứng cử: Huyện Tiên Du.