Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo tại Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn

05/10/2022 14:45 Số lượt xem: 757

Ngày 28-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 tại Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn.

Ngày 28-9, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 tại Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn.


 

Đoàn giám sát kiểm tra cơ sở vật chất của Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn.

Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn được thành lập năm 2018 tại thành phố Từ Sơn. Qua 5 năm thành lập, trường có hơn 200 học sinh đăng ký và theo học tại trường. Hiện trường có 3 lớp thuộc khối THPT với 58 học sinh; tỷ lệ giáo viên/học sinh đạt 1/3,6. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Kế hoạch giảng dạy của nhà trường được xây dựng và thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng học và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Tuy nhiên, hoạt động của nhà trường còn gặp một số khó khăn: Quy mô trường nhỏ, số lượng lớp ít nên việc triển khai các hoạt động chuyên môn gặp nhiều khó khăn; thiếu giáo viên đào tạo theo chuẩn ở một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm; hoạt động truyền thông, tuyên truyền về nhà trường chưa được đẩy mạnh…

Các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ một số vấn đề: Công tác tuyên truyền quảng bá thu hút học sinh; chất lượng đầu vào và đầu ra của học sinh; chương trình học đối với từng khối lớp học; việc tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa, giáo dục thể chất cho học sinh; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh; công tác an toàn thực phẩm và an toàn trường học…

Kết luận giám sát, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn những năm qua, đề nghị nhà trường thời gian tới xây dựng chiến lược đào tạo lâu dài; phối hợp với chính quyền địa phương để quảng bá hình ảnh của trường, thu hút ngày càng nhiều học sinh Bắc Ninh nói chung và thành phố Từ Sơn; tăng cường giao lưu và tham gia các hoạt động, phong trào do ngành Giáo dục và đào tạo và địa phương phát động; thực hiện nghiêm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh học đường; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn việc dạy và học; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh về trường ngoài công lập.

Mai Phương